den 28 april 2017
Dagens namn: Ture, Tyra
Orsa kommun - helt enkelt!
Information

Anmälan till kurserna

Birgitta Moraeus
birgitta.moraeus@orsa.se
Tfn: 0250-55 23 23

 
Föräldarutbildning
Föräldarutbildning / 2016-10-03
Bli en bättre förälder?
Välkommen till föräldrastödsutbildningen Connect. Det är en kurs som vänder sig till Dig med barn i åldern 9-17 år. Kursen syftar till att stärka relationen mellan föräldrar och barn och minska upplevelsen av stress och konflikter.

Föräldrautbildning i Orsa 

Barn som springer på en ängAlla föräldrar vill ge sina barn en trygg och kärleksfull uppväxt. Alla föräldrar vet också att det dyker upp situationer som känns svåra att hantera och att man kan känna sig maktlös och osäker som förälder.          

Att vara förälder är fantastiskt, utmanande, lärorikt, hemskt …! Det kan innehålla ALLT.

Det är en av de största omställningar vi kan gå igenom som människor. Det finns inga enkla standardråd som löser alla svårigheter. Men det finns kunskap om vad vi som människor och barn behöver för att växa till glada, trygga, medkännande och ansvarstagande vuxna.

Det allra viktigaste är hur vi lever med de mest betydelsefulla personerna i våra liv – föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, andra släktingar och nära vänner.

Vad är förebyggande föräldrastöd?

- I Orsa vill vi ge blivande föräldrar och föräldrar kunskaper och färdigheter som kan hjälpa oss vuxna att skapa goda och trygga relationer mellan föräldrarna och mellan föräldrar och barn.

- I Orsa erbjuds ALLA föräldrar möjligheten att kostnadsfritt gå föräldrautbildning. Vi erbjuder barntillsyn. Kurserna går på kvällstid. Syftet är att ge alla möjlighet att stärka sin parrelation inför att man blir förälder och att stärka relationen mellan föräldrar och barn.

Föräldrautbildningarna vänder sig till alla i Orsa kommun som väntar barn och som har barn mellan 0-17 år.


ICDP

Vill du veta mer kontakta Eva Dahlin, eva.dahlin@ltdalarna.se


ABC för föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år

Kurstillfällen:

Läs mer om ABC


Komet för föräldrar med barn mellan 3 till 11 år

Kurstillfällen: 

Läs mer om Komet


Connect för föräldrar med barn mellan 8 till 18 år

Kurstillfällen:

Läs mer om Connect 

Senaste nytt om föräldrautbildningarna
2016-10-03

Bli en bättre förälder?

Välkommen till föräldrastödsutbildningen Connect. Det är en kurs som vänder sig till Dig med barn i åldern 9-17 år. Kursen syftar till att stärka relationen mellan föräldrar och barn och minska upplevelsen av stress och konflikter.

Senast ändrad den 2 mars 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer