den 17 oktober 2017
Dagens namn: Antonia, Toini
Orsa kommun - helt enkelt!

Trygghet och arbetsro

I Orsas skolor och förskolor råder nolltolerans mot alla former av kränkande behandling. Alla vuxna i barnomsorgen och skolan har ansvar för att reagera när de gemensamma reglerna överträds. Värdegrunden ska vara en självklar del i barnens och elevernas liv, därför ska barnomsorgen/skolan bistå föräldrar med att få barn och elever att förstå och respektera de normer och etiska koder som gäller i vår sociala gemenskap. Även här kommer det systematiska arbetsmiljöarbetet in samt arbetet med likabehandlingsplaner. Alla har rätt till trygghet och arbetsro.

Likabehandlingsplaner

 Bergets förskola (145 kb)
 Bergetskolan (232 kb)
 Brantuddens förskola/Bullerbyn (149 kb)
 Digerbergets skola och fritidshemmet (246 kb)
 Fritidshemmet Solsken (143 kb)
 Harabackens förskola (127 kb)
 Kyrkbyns skola och fritidshemmet (200 kb)
 Lillåns förskola (149 kb)
 Lindan 1 förskola (152 kb)
 Lindan 2 förskola (154 kb)
 Orsaskolan (245 kb)
 Trimsarvets förskola (172 kb)
Senast ändrad den 2 september 2015
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer