mora-orsa-logo

Tobak 

Tobaksförsäljning

Om du vill sälja tobak ska du göra en anmälan till miljökontoret. Anmälan gäller både vid försäljning i butik och i serveringslokal. Till anmälan ska du bifoga en kopia på ditt egenkontrollprogram för tobaksförsäljningen.

 
Blanketter för anmälan hittar du till höger på sidan. Anmälan av försäljning av tobaksvaror i Mora kommun ska göras till Socialförvaltningen, även den blanketten finns till höger på sidan.  
 
Att tänka på när du säljer tobak
• En tobaksvara är en produkt som innehåller tobak och som är avsedd att rökas, snusas, sugas på eller tuggas. Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer, cigarromslag, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa.
• Du får inte sälja eller lämna ut en tobaksvara till någon som inte fyllt 18 år.
• Du får inte sälja en tobaksvara om du misstänker att kunden kommer att lämna
tobaksvaran till någon som är under 18 år (langning).
• Du ska alltid begära legitimation om du är tveksam om kundens ålder.
• Du ska sätta upp skyltar/dekaler för att informera om åldersgränsen.
• Du ska anmäla all typ av tobaksförsäljning oavsett var försäljningen sker, det vill säga även försäljning via torghandel, rökrum, tobaksautomat eller internet.
• Du får inte sälja lösa cigaretter.
• Du får inte ha tobaksvaror till försäljning som är omärkta eller felaktigt märkta.
• Varningstexterna på tobaksvaror ska vara på svenska.
• Du får inte marknadsföra tobaksvaror på reklamskyltar utanför försäljningsstället eller i skyltfönstret.
• Du får inte ha någon marknadsföring inne på försäljningsstället som är påträngande, uppsökande eller uppmanar någon att använda tobak.
• Du ska informera din personal om reglerna för tobaksförsäljning.
 
Fullständiga regler finns i tobakslagen (1993:581). 
 

Rökfria miljöer

Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler, inklusive lokaler för skol- och barnomsorg, hälso- och sjukvård, allmänna färdmedel, restauranger och serveringsställen, hotell och annat tillfälligt boende samt lokaler dit allmänheten har tillträde. Ansvar för att rökförbudet upprätthålls vilar på den som äger eller disponerar respektive lokal i fråga.

 

Kontakta oss

Susanne Brus (Tjänstledig)
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 37
susanne.brus@orsa.se

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Länkar

Fullständiga regler för tobakslagen (1993:581)

Folkhälsomyndigheten,
tillsyn och regelverk

Blanketter

Anmälan om tobaksförsäljning

 

Senast ändrad den 20 juni 2017