den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!

Skolinspektionens beslut efter inspektionen i Orsas skolor och förskolor

Nu har samtliga inspektionsbeslut kommit efter vinterns inspektioner i våra verksamheter. Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för utbildningen inom skolformen förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. I september senast vill Skolinspektionen ha in våra svar hur vi ska åtgärda våra brister som framkommer i nedanstående beslut. 

Enhet Inspekt.beslut Vårt svar apr 2017 Vårt svar sept 2017 Nytt beslut
Förskola Beslut 170222   Orsa kommun  
Fritidshem Beslut 170222   Orsa kommun Beslut 181112
Förskoleklass och grundskola Beslut 170222 Bergetsskolan, Kyrkbyns skola Orsa kommunBergetsskolan, Kyrkbyns skola Beslut 171219
Grundsärskolan Beslut 170222      
Gymnasieskola Beslut 170222      
Gymnasiesärskola Beslut 170222      
Vuxenutbildning Beslut 170222      

 

 

Skolinspektionens beslut och våra svar efter inspektionerna i Orsas skolor och förskolor under 2012-2015
Skola Inspekt.beslut Vårt svar Uppföljningsprotokoll Nytt beslut Skolans svar
Kyrkbyn Beslut Svar Svar II   Beslut
Berget Beslut Svar Svar II Uppföljningsprotokoll Beslut  
Digerberget Beslut Svar Svar II   Beslut  
Orsaskolan Beslut Svar Svar II   Beslut Svar I Svar II
Förskolan Beslut Svar Svar II   Beslut  
Orsa kommun Beslut Svar Svar II Bilaga Uppföljningsprotokoll 
Uppföljningsprotokoll 2

Beslut 141002 
Beslut 150225
Beslut 151123

Svar 150129
Svar 150902

 

Senast ändrad den 22 november 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer