den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontaktuppgifter:

Här finns kontaktuppgifter till samtliga i Patientrådet.

Här hittar du kontaktuppgifter

Minnesanteckningar:

Här hittar du minnesanteckningar

Patientrådet i Orsa


Patientrådet är företrädare för de vården är till för; patienter och anhöriga. De bästa förslagen på utveckling och förbättring kommer från patienterna själva.

Patientrådet ska fungera som ”budbärare” i båda riktningarna. Till patientrådet kan de som bor och/eller är listade på vårdcentralen i Orsa vända sig med önskemål och synpunkter på vården.

Patientrådet i Orsa består av tolv representanter från olika verksamheter och organisationer. Patientrådet har beslutsrätt då verksamhetschefen för både kommunal och landstingets hälso- och sjukvård sitter med i rådet.

Information, minnesanteckningar och deltagare i rådet med kontaktuppgifter finns tillgänglig på Orsa kommuns hemsida, på vårdcentralens hemsida samt i en informationspärm på Vårdcentralen.

På Vårdcentralen kommer även en idé-låda att sättas upp, där man kan lämna förslag och idéer på förbättringar.

 

 

 

Senast ändrad den 20 december 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer