den 21 februari 2018
Dagens namn: Hilding
Orsa kommun - helt enkelt!

Styrelse, medlemsföreningar, program

 

Styrelsen
Ordförande, Ingemar Lind, 0250-424 69, sundalind@tele2.se
Vice ordf. Hans Nahlbom, 0250-42 681, hansnahlbom@hotmail.com
Sekreterare, Mickael Nääs
Kassör, Ingvar Masser
Ledamöter, Kjell Zetterström, Dag Käck, Olle Jobs

Medlemsföreningar
Mora Orsa Rock `N´ Roll Klubb (MORK). Ansvarig utgivare, Ingemar Lind 
Custom Car Club Orsa (CCC Orsa). Ansvarig utgivare, Mickael Andersson
Filidelfia föreningen
Orsa Jernvägsförening. Ansvarig utgivare, Bo Karlsson
Orsa Socialdemokratiska Arbetarkommun. Ansvarig utgivare, Hans Nahlbom
Synskadades Riks Förbund (SRF Ovansiljan). Ansvarig utgivare, Mickael Nääs
Folkpartiet

Radioprogram
SH-BOOM, Mora Orsa Rock `N´ Roll Klubb (MORK).
CCC Radio, Custom Car Club Orsa (CCC Orsa).
SRF-timmen, Synskadades Riks Förbund (SRF Ovansiljan).

Tillstånd och regler för att sända närradio
Myndigheten för radio och tv, www.radioochtv.se

Senast ändrad den 7 januari 2013
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer