mora-orsa-logo

Skolor, förskolor och barnomsorg

Ska du starta och driva en skola, förskola, öppen förskola eller fritidshem? Då ska du skriftligen anmäla detta till miljönämnden innan verksamheten startar och lokalen tas i bruk. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts.
Vid förändring av befintlig verksamhet, till exempel större ombyggnationer, byte av lokaler eller ändrad verksamhet, är det också bra om du hör av dig då det kan påverka tillsynsfrekvens och avgift.

Om du tillagar eller serverar livsmedel i din verksamhet finns särskilda regler för detta, läs mer under rubriken Livsmedel.

Blanketten du ska använda heter ”Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola”, du hittar blanketten i högerspalten.

Miljöbalken ställer krav på att den som driver en förskola, skola eller liknande bedriver egenkontroll. Det innebär bland annat att det ska finnas ett system för att identifiera, upptäcka, förebygga och åtgärda brister i sin verkamhet och att detta ska dokumenteras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.                                                                                                                     

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/tillsynsvagledning-miljobalken/tillsynsvagledning-forskolor/egenkontroll/

Kontakta oss

Susanne Brus (Tjänstledig)
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 37 
susanne.brus@orsa.se

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Blanketter

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola

Senast ändrad den 5 juli 2017