mora-orsa-logo


Energi- och klimatrådgivning 

Från och med 1 januari 2017 är energi- och klimatrådgivningen för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner placerad på miljökontoret i Orsa. Energi- och klimatrådgivare är Annika Persson och Petri Stenport.

Energi- och klimatrådgivningen ger dig opartisk, kostnadsfri, lokalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningarna att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Rådgivningen riktar sig till hushåll, företag och lokala organisationer. Energi- och klimatrådgivningen är finansierad av Energimyndigheten.

Välkommen med dina frågor!
Du är välkommen att ställa frågor om allt från höga energikostnader, ändring av uppvärmningssystem, förbättring av klimatskal, som fönster och isolering, belysning med mera.

Vi kommer gärna ut till föreningsmöten, studiecirklar, arbetsplatser och bostadsföreningar med mera och ger tips på hur man kan spara energi.

Informationsmaterial och broschyrer
Läs om hur man gör kloka val för att spara pengar, energi och miljö. Kom upp till oss och hämta broschyrer eller hör av dig till oss så skickar vi materialet du behöver utan kostnad.

Energirådgivning - logga

EnergiVäderRapporten och EnergizAIR
Kartorna ovan uppdateras dagligen och visar senaste dygnets EnergiVäderRapport.

Sol-els-indikatorn visar hur stor andel av hushållselen man kan få från solen, om man har en solcellsanläggning av standardstorlek på sitt tak.

Vindkraftsindikatorn visar hur många hushåll som skulle kunna få sin hushållsel från vindkraften i ett visst län eller nationellt.

 
Solvärme-indikatorn visar hur stor andel av tappvarmvattnet som man skulle kunna få från solen, om man har en solvärmeanläggning av standardstorlek på sitt tak.
 
EnergizAIR är ett EU-projekt som i samband med olika mediers (t ex TV, radio, tidningar och online-media) väderprognoser ska visa EnergiVäderRapporten.
EnergiVäderRapporten visar olika indikatorer för förnybar energi, anpassad för svenska förhållanden.
 
EnergiVäderRapporten utgår ifrån ett genomsnittligt svenskt hushålls behov av varmvatten och hushållsel. Dessa energibehov kan, beroende på årstid, helt eller delvis täckas av sol- och vindenergi.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare
Annika Persson
Tfn: 0250-55 23 09
annika.persson@orsa.se

Petri Stenport 
Tfn: 0250-55 21 50
petri.stenport@orsa.se

Besöksadress: Miljökontoret, Lillågatan 2, Orsa

Länkar

Energimyndigheten

Orsa energiplan del A

Orsa energiplan del B

PDF om solel av Johan Lindahl-Svensk solenergi

Senast ändrad den 5 september 2017