den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!

höstlöv

Psykisk ohälsa

De allra flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa, antingen genom att vi själva drabbas, en nära anhörig, vän eller arbetskamrat.

Vad är en psykisk funktionsnedsättning?

En person som har en psykisk funktionsnedsättning har svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Begränsningarna har funnits, eller kan antas komma att bestå under en längre tid.

Funktionsnedsättningen kan påverka förmågan att ta hand om sig själv i det dagliga livet, att umgås med andra och även minska förmågan att arbeta eller att delta i aktiviteter.

Vilket stöd kan man få?

I kommunen finns olika verksamheter och stöd som är till för att underlätta ditt vardagliga liv.

Stöd och hjälp kan du även få från landstinget, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och olika intresse- och anhörigföreningar.

Ansökan och förfrågningar

Ansökan eller förfrågning gör du hos kommunens handläggare.

 

Senast ändrad den 3 mars 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer