den 19 januari 2019
Dagens namn: Henrik
Orsa kommun - helt enkelt!

Barn och unga - vart vänder jag mig?

För dig som bor i Orsa kommun finns flera olika verksamheter för både barn, ungdomar och vuxna som du kan vända dig till om du känner att du inte mår bra eller om du behöver hjälp och stöd.

Nedan följer information om vart barn, ungdomar och deras familjer kan vända sig för att få hjälp och stöd.

Klicka på länkarna för att läsa mera om vad de olika orden betyder eller komma direkt till verksamheternas egna sidor.

Om situationen är akut hittar du aktuella nummer här.


Socialtjänsten

För alla åldrar

Socialtjänsten kan du kontakta oavsett din ålder om du och/eller din familj behöver hjälp på något sätt eller om du känner dig rädd, orolig eller inte vet vart du ska vända dig. Socialtjänsten är uppdelad i två grupper; barn- och familjegruppen och vuxengruppen.

Om du som barn, ungdom eller vuxen är utsatt för att någon slår dig eller gör dig illa på något annat sätt har du rätt att få hjälp och skydd från oss.

I barn- och familjegruppen arbetar socialsekreterare med bland annat följande frågor:

 • Barn som far illa
 • Föräldraskap
 • Problem i familjen
 • Missbruk och riskbruk, alkohol och droger
 • Kriminalitet
 • Sexuella övergrepp
 • Hot och våld, fysiska och psykiska övergrepp
 • Familjerätt (vårdnad, boende, umgänge)

Hos barn- och familjegruppen kan man ansöka om olika insatser, till exempel hjälp från familjeteamet i eller utanför hemmet, ungdomsrådgivare, kontaktperson/kontaktfamilj och familjehem. Man kan också få hjälp vid en skilsmässa eller separation att komma överens om hur barnen ska bo och vem som ska vara deras vårdnadshavare.

Kontaktinformation:

Barn- och familjegruppen

Resursteamet arbetar med stöd och hjälp för barn och unga och deras föräldrar som har svårigheter i vardagen. Resursteamet arbetar bland annat med:

 • Familjerådgivning
 • Råd och stöd
 • Nätverksarbete
 • Programverksamhet

Kontaktinformation:

Resursteamet

I vuxengruppen arbetar socialsekreterare med frågor gällande till exempel:

 • Ekonomiska problem
 • Våld och övergrepp
 • Kriminalitet
 • Missbruk och riskbruk, alkohol och droger

Hos vuxengruppen kan man ansöka om till exempel ekonomiskt bistånd, skyddat boende vid utsatthet och behandling för missbruk.

Kontaktinformation:


Ungdomsmottagningen

0-17 år
På ungdomsmottagningen jobbar barnmorska, undersköterska och kurator och läkare. Alla besök är gratis och vi har tystnadsplikt.. Detta innebär att vi inte berättar för någon om ditt ärende.
 
Behöver du någon att prata med? Är du orolig för någonting eller inte vet vart du skall vända dig? Vi kan hjälpa till och prata om det mesta.

Kontakt Ungdomsmottagningen

 

Elevhälsan

För- och grundskola 6-16 år

Elevhälsan består av olika professioner som samverkar med varandra. Syftet med ett team bestående av flera yrkeskompetenser är att få en helhetssyn vad gäller kunskap, samverkan och samordning i det dagliga arbetet, för att skapa möjligheter för alla barn/elever, att på bästa sätt utveckla och använda de egna resurserna i förskola och skola. Vi arbetar med barnet/eleven eller familjen och vi arbetar med lärare och pedagoger i förskola och grundskola.

Kontakt Elevhälsan Navet


Sjukvårdsrådgivningen 1177

Alla åldrar

Dygnet runt kan du ringa sjukvårdsrådgivningen om du är orolig för din fysiska och psykiska hälsa. Här kan du beskriva dina symtom och få rådgivning om var du i första hand bör söka hjälp.

Kontaktinformation 1177

 

Senast ändrad den 18 maj 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer