den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!

Fler ensamkommande barn

Utökat antal anvisningar för Orsa kommun

Under 2015 kom cirka 8 000 ensamkommande barn söka asyl i Sverige, vilket är mer än en fördubbling jämfört med 2013.

Orsa kommun öppnade den 1 juni 2014 öppnade Orsa kommun ett boende för ensamkommande  i Storgärdet. Sedan dess har verksamheten utökats till ytterligare boende på Järnvägsgatan.

På grund av det ökade antalet ensamkommande barn till Sverige har Migrationsverket höjt fördelningstalen för landets kommuner.

Alla ungdomar börjar efter ankomst på Mora gymnasiums introduktionsprogram för att läsa svenska. Eftersom ungdomarna är under 18 år och utan vårdnadshavare tilldelas de en god man. Målet är att den ensamkommande ungdomen ska bli en aktiv deltagare i samhället genom att utveckla sociala färdigheter, delta i föreningsliv och få det stöd som den behöver.

Verksamheten i Orsa Kommun har sedan starten fungerat mycket bra, och ungdomarna mycket aktiva i föreningsliv och kyrkor och trivs i Orsa.

Verksamheten kring de ensamkommande barnen finansieras till 100% av Migrationsverket, vilket gäller även för de utökade platserna. 


 

Senast ändrad den 23 februari 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer