den 14 november 2018
Dagens namn: Emil, Emilia
Orsa kommun - helt enkelt!
 
Nyheter
Nyheter / 2018-11-14
Mora, Orsa och Älvdalens kommuner byter telefonileverantör
På tisdag morgon den 20 november byter Mora, Orsa och Älvdalens kommuner och kommunala bolag telefonileverantör. Det kan därför vara svårt att nå oss på telefon fram till klockan 09.00 under den aktuella dagen.
Nyheter / 2018-11-13
Möten mellan unga och beslutsfattare på agendan vid demokratidag
Under måndagen genomfördes demokratidagen "Ung i Orsa - helt enkelt". 45 deltagare diskuterade hur unga i Orsa ska möta beslutsfattare och vilka frågor som är aktuella för unga just nu.
Nyheter / 2018-11-13
Vintertrafik på Inlandsbanan startar 21 december
För sjunde vintern erbjuds daglig tågförbindelse mellan Östersund och Mora tur och retur på Inlandsbanan. Som tidigare år kommer det finnas transferbussar från Röjan vidare till fjälldestinationerna
Nyheter / 2018-11-08
MSB utbildar Orsas krisledningsorganisation
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i två dagar utbildat Orsas krisledningsorganisation i stabsmetodik.
Nyheter / 2018-11-07
Lanseringen av nya kommunwebben orsa.se skjuts fram
Arbetet med att skapa nytt innehåll till den nya kommunwebben orsa.se tar längre tid än beräknat. Webbplatsen skulle ha lanserats i slutet av november, men lanseringen skjuts nu fram till slutet av januari.

”Tillsammans i Dalarna – En väg till integration”

 

Flyktingguide/språkvän i Dalarna

Många invandrare och flyktingar saknar kontakter med svenskar,medan många svenskar
saknar kontakter  med flyktingar och invandrare. Är ni nyfikna att träffa varandra?
Var med och berika varandras liv!
 
Tillsammans kan vi underlätta för ömsesidiga, personliga möten och erfarenhetsutbyten i våra kommuner som bygger på respekt och nyfikenhet, oavsett om du är svensk, invandrad eller har flytt hit!
Vi skapar naturliga mötesplatser och bygger nätverk för att välkomna våra nya
kommuninvånare i våra samhällen, för att bryta ensamheten, för att bidra till
”bekantskapsvänlighet” och motverka rädsla, okunskap och främlingsfientlighet, för att lära oss om olika kulturer, traditioner och lära känna varandra som människor!
 

Vem kan vara med?

Människor som har kommit till våra kommuner antingen som flyktingar (med eller utan uppehållstillstånd) eller som invandrare och som vill träffa svenskar och andra redan etablerade människor i det svenska samhället.
Frivilliga (”etablerade” kommuninvånare) som vill engagera sig för och tillsammans med nya invånare från andra länder och kulturer för att stärka deras integration och hjälpa till med deras språkinlärning.
 
Du/ni som vill:
- träffa människor från andra kulturer i ett ömsesidigt och personligt utbyte;
- bidra direkt och personligen till att människor med annan bakgrund kan känna sig välkomna och hemma i din kommun, i Dalarna och i Sverige;
- bryta ensamheten;
- hjälpa någon eller några att träna svenska resp. lära dig svenska eller själv vill lära dig och träna på ett annat språk;
- lära dig om den egna och andra kulturer tillsammans med människor som har annan bakgrund än du själv;
- motverka okunskap, fördomar och segregation genom att bidra till ”bekantskapsvänlighet” i våra samhällen.
Möt världen i Dalarna och ta till vara erfarenheter och personliga resurser som finns runt omkring dig i din (nya eller gamla) Dalakommun.
 

Så här går det till

Du - ensam, som par, familj, tillsammans med en vän eller i grupp - anmäler dig till samordnare genom att fylla i blanketten och skickar denna till angiven adress i din kommun (se nedan).
Du/ni kommer att erbjudas möjlighet att delta på en utbildnings-/inspirationsdag på Stiftsgården i Rättvik tillsammans med andra potentiella eller redan aktiva språkvänner.
På samma sätt anmäler du dig/ni er som är ny/a i kommunen. Ta kontakt med din samordnare eller direkt med projektledaren och fyll gärna i samma blankett. Du/ni kommer att få mer information om olika förväntningar och möjligheter.
Utifrån era önskemål, erfarenheter, intressen eller varför inte yrken matchar och sammanför vi er (individ-individ, familj-familj, grupp-grupp). Efter ett första möte tillsammans med projektledaren eller annan samordnare i din kommun på neutral mark sköter ni kontakten själva på fritiden, så länge och så ofta ni vill.
Kontakten är frivillig och bygger på ömsesidighet, öppenhet, nyfikenhet och respekt.
Efter en tid följer samordnaren upp om ni vill fortsätta eller avbryta kontakten eller möjligtvis få en ny kontakt. Samordnaren eller projektledaren kan alltid kontaktas vid behov och kan hantera eventuella problem på bästa sätt.
Ni bjuds in tillsammans med andra språkvänner och nya kommuninvånare till några tillfällen per år för att dela erfarenheter, glädjeämnen och frågeställningar. Även detta är frivilligt men erbjuder en mötesplats för att träffa andra i samma situation med olika erfarenheter och för att bygga ut era kontaktnätverk i samhället.
Det kan bli en lång kontakt eller kort bekantskap, kanske ni blir vänner. Det går inte att veta om ni inte träffas och prövar att lära känna varandra!
 

Kontakt och mer information

För att få veta mer om projektet, se broschyren till höger. Om du vill bli språkvän kan du ta kontakt med kommunens integrationssamordnare eller med projektets kontaktperson Fredrick Bernharth. Telefon: 073-6429298.

 
Senast ändrad den 28 juni 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer