den 29 maj 2017
Dagens namn: Yvonne, Jeanette
Orsa kommun - helt enkelt!
Skola & Utbildning
Skola & Utbildning / 2017-04-26
Fritidshem 2017 - kompetensutveckling pågår
Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete – så leder och utvecklar man det kvalitetshöjande utvecklingsarbetet på fritids.
Skola & Utbildning / 2017-04-19
Grön Flagg till fritidshemmet Solsken i Skattungbyn
Grön Flagg, det svenska namnet på Eco-Schools, är både ett pedagogiskt verktyg och en certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten.
Skola & Utbildning / 2017-04-06
Sång och musik får fart på svenskalektionerna
Eleverna i förberedelseklassen på Kyrkbyns skola har hittat ett nytt sätt att lära sig svenska språket fortare på – nämligen genom att kombinera musik tillsammans med språklektionerna.
Skola & Utbildning / 2017-03-24
Orsa går mot strömmen
Andelen lärare med pedagogisk examen minskar i Sverige men i Orsa ökar det för tredje året i rad och nu ligger vi i topp 15 i Sverige.
Skola & Utbildning / 2017-03-06
Orsa Beat Station
Orsa Beat Station är en digital musikproduktionsutbildning. Elever får lära sig att producera "modern" musik digitalt. Projektet leds av låtskrivaren och musikproducenten Johan Moraeus.

Kontaktpolitiker 2015-2018

Barn- och utbildningsutskottet utser kontaktpolitiker till varje rektors-/förskolechefs-område.

Kyrkbyns skola

Liselott Länsmans (C)
Magnus Bjurman (S)                             

Bergetskolan

Håkan Yngström (C)
Gunilla Elings Friberg (S)  

Digerbergets skola

Liselott Länsmans (C)
Gunilla Elings Friberg (S)

Orsaskolan

Bengt-Åke Svahn (KD)
Annika Persson (V)

Musikskolan

Annika Persson (V)
Magnus Bjurman (S)                                                              

Elevvård Navet

Renate Tegethoff Jobs (FP)
Bengt-Åke Svahn (KD)

Förskola

Digerberget/Berget
Magnus Bjurman (S)
Bengt-Åke Svahn (KD)                                    

Förskola

Kyrkbyn/Harabacken/Pedagogisk omsorg
Anders Rosell (S)
Annika Persson (V)

Ordförande Jan Lovén och vice ordförande Anders Rosell besöker gemensamt max fyra verksamheter per år utöver tilldelat kontaktpolitikerområde.

Kontaktpolitikerns uppgift är att vara en länk mellan nämnden och rektor/förskolechefs områden.

  • Kontaktpolitikerna ska göra minst två besök per år. Arvode och förlorad arbetsförtjänst ges för fyra besök.
  • Information om valda kontaktpolitiker ska finnas anslaget på varje arbetsställe.
  • Före ett besök tas kontakt med rektor eller förskolechef i god tid för planering av besöket. Rektor och förskolechef kan också ta kontakt med politikerna.
  • Föräldraråd och elevråd ska få information från rektor och förskolechef vem/vilka som är ”deras kontaktpolitiker”.
  • På sammanträden för utskottet för Lärande finns alltid en obligatorisk punkt ”Rapport från kontaktpolitiker”. Återrapport till utskottet ska ske skriftligt. Återrapport ska även ske till den verksamhet man besökt.
2017-04-26

Fritidshem 2017 - kompetensutveckling pågår

Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete – så leder och utvecklar man det kvalitetshöjande utvecklingsarbetet på fritids.

Fritidshemmets lärandeuppdrag har förstärkts och det ställs helt nya krav på att arbeta systematiskt och målstyrt. Men hur gör man det på ett sätt som inte bara blir mer skola utan värnar om fritidspedagogikens grundstenar?

Personal och ledning från Orsas fyra fritidshem är i Stockholm för att delta i fortbildning kring systematiskt kvalitetsarbete och hur man förverkligar läroplanen i verksamheten på ett bra sätt.

Ur kursinnehållet

  • Implementering av nya läroplanen – vad innebär de utökade lärandeuppdragen i praktiken?
  • Problemskapande beteenden på fritids – att bemöta och förebygga på bästa sätt
  • Skola och fritidshem i pedagogisk samverkan – hur når vi dit?
  • Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete – så leder och utvecklar du det kvalitetshöjande utvecklingsarbetet på fritids
  • Ta del av hur andra utvecklat förmågor genom – modern barnsyn, värdegrundsarbete, elevinflytande, kollegialt lärande och strukturerad rastverksamhet mm.

 

Senast ändrad den 8 mars 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer