den 24 juni 2018
Dagens namn: Johannes Döparens dag
Orsa kommun - helt enkelt!

De här synpunkterna dök upp vid medborgardialogen i Hansjö:

OBS. Nedanstående är synpunkter och åsikter som kommit fram. Det är inte ett hundraprocentigt faktaunderlag.

 

Vi måste ha koll på ledningsnäten i framtiden och se till att vi har dokumentation.

Information till kunderna är viktigt.

Hur blir kostnaderna i framtiden?

Hur säkerställer man den demokratiska processen i VA-planen?

Vi måste ha beredskap för oförutsedda händelser.

Vi har kommunalt men önskar bättre avlopp och vatten. Mycket kalk i vattnet. Det blir stopp i avloppet, dålig lutning på bl a servisledningar. (Born)

Har enskilt avlopp. Funderar på hydrologiskt. Grannen har kommunalt avlopp, men vi fick inte erbjudande då. Bra vatten 

Har huvudledning som troligen läcker över fastigheten. Vill ha säkrare vattentillgång i framtiden då det är dåligt med det.

Nöjd med vattnet. Funderar på ansluta kommunalt.

Inga synpunkter på vem som ansvarar för vattnet framöver bara det det fungerar.

Bra vatten

Sämre med avloppen

Bergtäck påverkar vattnet i övre Hansjö

Vattnes ska vara kvar i vattenledningsföreningens regi.

Enskilda avlopp är bra.

Vill ha kommunalt avlopp

Gräv avlopp samtidigt som vägen görs om (Hansjö)

För dyra driftskostnader för det kommunala vilket ger för höga avgifter.

Fler skulle ansluta sig om avgifterna var lägre. 

Dyrt med kommunal rening.

Vi känner oro för att bli intvingad i kommunal regi.

Undersökt möjligheten att bygga eget reningsverk.

Hur löser man rekryteringen till enskilda va föreningar?

Vem ska betala för en utbyggnad?

Varför omfattas inte hela Hansjö av verksamhetsområdet för avlopp?

Saknas pengar för Orsa Vatten och avfall enligt tjänsteman. Pengarna har gått till Järnvägsgatan.

Översvämning i källaren, avloppsvatten har trängt upp.

Blir det högre krav på föreningen i framtiden? Dokumentation (avstängningar, dimenioner) kartor som visar var ledningen går. Saknas och ibland är dom fel.

Vem tar över efter den äldre generationen. Finns tid och engagemang?

Höjer värdet på fastigheten

Är det landsbygdens förfall att bygga ut VA i byar mot en VA-taxa på 250´ ? Detta ska jämföras med unga entusiaster som ev vill driva enskilda.

ROT-avdrag för stora investeringa skulle behövas. Uppgörelse med banken om spara pengar för att avsätta till kommande investeringar.

Effektiva avloppslösningar för enskilda finns.

Lärlingssystem? Låta yngre lära sig anläggningen i byn.

Samarbete med NOdava att få fram kartunderlag, även inläggning av nya uppgifter.

Vill ha jämförelse med andra kommuner hur många kronor administrationen kostar per kubikmeter vatten.

En del har satt in egna filter, t ex för mangan.

Vill bygga i vår inkl vatten och toa. Får ej besked från miljökontoret för att de väntar på planen. MK avråder från att anlägga trekammarbrunn. 

Senast ändrad den 12 mars 2015
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer