den 24 juni 2018
Dagens namn: Johannes Döparens dag
Orsa kommun - helt enkelt!

De här synpunkterna dök upp vid medborgardialogen i Holen

OBS. Nedanstående är synpunkter och åsikter som kommit fram. Det är inte ett hundraprocentigt faktaunderlag.

Vi har bra vatten men dåligt avlopp

Varför är det så olika utdebiteringar mellan föreningarna?

Avloppet är ett dilemma. Det luktar på flera håll (Lisselhed)

Hur rekryterar vi folk till vattenföreningarna i framtiden?

Slättberg är inte intresserade av kommunalt va

Är minireningsverk ett alternativ i föreningarnas utkanter?

Ska man arbeta med minireningsverk måste man vara säker på att de fungerar som utlovat.

Vi borde inte spola dricksvatten i toa.

Ta vara på kväve och fosfor för sig i avloppet.

VA måste vara så billigt som möjligt.

Det är stor skillnad i pris mellan privat och kommunalt avlopp.

Politikerna måste agera uppåt för att få tillstånd nationella lösningar för finansiering av va. Fördelaktiga lånevillkor osv.

Hur gör vi med dom som inte har råd?

Det kommer att krävas stora nyinvesteringar i enskilda avlopp. Många är under all kritik.

Drabbar gödning på åkrar enskilda brunnar?

Det kostar lika mycket att ansluta till kommunalt va som att skaffa egen anläggning.

Ta inte in så mycket konsulter.

Ett fungerande va påverkar möjligheten att sälja sin fastighet.

Vi har haft flera extra utdebiteringar på grund av investeringar. Vad händer med de investeringarna om kommunen tar över?

Översyn och kontroll av samtliga enskilda avlopp och om samordning är möjlig mellan närliggande fastigheter.

Som delägare i vattenförening måste man ställa sig frågan varför det är olika kvalitetskrav om man är fler än 100 abonnenter än om man är 50 och under 50 inga kvalitetskrav alls.

Det är för dyrt att göra kommunalt avlopp

Oro kring kostnader – folk kan inte bo kvar.

Orkar vattenföreningarna överleva. Ökade kostnader för drift, nät, täkter. Svår få folk att vilja sitta i styrelser.

I planeringsprocessen måste vi tala om att vi har bra vatten med god kvalitet idag och att det är viktigt att vi skyddar det.

Om det ska dras nya ledningar är det viktigt att veta var det idag ligger ytjordvärmeledningar osv.

Det är bra som det är.

Det fungerar bra med vattnet som det är i föreningen.

Att vi får vattnet att fungera.

Det är viktigt att vi får veta hur planerna ser ut så vi vet i föreningen hur vi ska agera.

Vad kostar det?

Kan man koppla på enbart avlopp om man har bra vatten?

Måste alla ansluta sig?

Skapa VA-forum med föreningarna, kommunen och Nodava för utbyte av tankar och idéer

NODAVA borde ha en kontaktperson som kan vara stöd för föreningarna.

Tidigare hade vi möjlighet att låna grejor från kommunen när vi behövde göra något på anläggningarna. Det försvann med NODAVA. Vore bra om vi fick tillbaka.

Tidplanen är för tight.

Vattenföreningen fungerar bra – vi har framtidstro, bra vatten och bra engagemang.

Vill ha hjälp att säkra vattentäkter

Vill ha diskussion mellan förening och kommun om lösningar för att höja kunskap och kompetens.

Avlopp- fungerar ofta sämre. Jobbigare att hålla i ordning. Kommunalt tänkbart, möjligtvis andra lösningar.

Resurssnåla lösningar viktigt.

Vad kommer det att kosta? Borde det finnas en differentierad taxa beroende på hur svåra och lätta lösningarna är.

Vad kommer att hända med anslutningar till va-föreningarna.

Vad händer med dom som inte kan betala? Södertälje har ett modell där kommunen borgar för banklån för va-anläggningar.

Man vill ha vatten och avlopp så billigt som möjligt men utan att skita ned grannens brunn.

Föreningslivet är viktigt för bykänslan.

Om anslutningarna motsvarar kostnaden för te x minireningsverk kan detta vara bättre och billigare?

Hur stort är miljöproblemen i t ex Orsasjön. Är det några problem kopplat till enskilda avlopp?

Hur ska bedömningen av enskilda avlopp ske? Hur ska Miljökontoret gå till väga? Kan man se något och göra bedömningar vid t ex slamtömning?

Kommunalt avlopp – gärna till bra pris. Mer tveksam till kommunalt vatten.

Måste ta fram en plan för hur även äldre pensionärer och ensamstående ska kunna bära investeringarna för va.

Möjlighet att kunna välja avlopp och vatten eller bara avlopp eller vatten.

Tveksam till minireningsverk.

Hur löser föreningarna ekonomin i framtiden när näten börjar gå sönder. Hur för man vidare kunskapen om hur näten ser ut? Vem vill i framtiden jobba ideellt?

Kostnadseffektiva va-anläggningar.

Ta hänsyn till tar gamla ledningar går på fastigheter som ska avslutas.

Bra informations krävs vid utbyggnader. Tips om hur man ska gå tillväga.

Senast ändrad den 19 januari 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer