den 24 september 2018
Dagens namn: Gerhard, Gert
Orsa kommun - helt enkelt!

De här synpunkterna dök upp vid medborgardialogen i Skattungbyn:

OBS. Nedanstående är synpunkter och åsikter som kommit fram. Det är inte ett hundraprocentigt faktaunderlag.

Vi har fantastiska ”vattenkillar” som gör jobbar så bra.

Byn har ett fint vatten som vi måste ta rätt på

Gör en inventering av alla avlopp

Identifiera var miljöpåverkan är störst

Det finns ny teknik med enskild rening

Separera fekalier

Viktigast att lösa vattenfrågan

Finns det ställe i Orsa där man borde avråda folk från att borra egna brunnar.

Föryngra i föreningarna i tid!

Det finns en potentiell kraft för arbete i vattenförening när det väl ”bränner till”

Att dra ihop avloppet till större anläggningar är att föredra (före enskilt)

Vi borde samarbeta om dokumentation av ledningsnätet

Miljökontoret borde (på egen bekostnad) göra en total koll av alla kemikalier i vattnet.

Många vill bygga men det tar för lång tid att få bygglov.

Reningsverk i Skattungbyn

De med godkända anläggningar har svårt att se varför man skulle byta till kommunalt.

Gå inte över ån efter vatten.

Bra vatten i Skattungbyn.

Hur tas skolans avlopp omhand? Sköter kommunen sig med sina egna fastigheter som finns i byn?

Viktigt att de enskilda anläggningarna sköts, att man tömmer och att man sköter infiltrationen.

Bra vatten och fungerande förening.

Inga problem med att få folk till föreningen.

För dyr investering för att åtgärda reningen av vattnet i föreningen för att uppfylla miljökraven.

Man tappar respekten för gränsvärdena när de varierar beroende på hur många man är i föreningen och vad som får säljas i affärerna.

Ledningar finns. Fritidshus? Utedass?

Biologisk rening i befintliga system.

Billigast möjliga avlopp så att man uppfyller kraven. Formen ointressant.

Finns det mätvärden att komma på i min nuvarande egna avloppsanläggning för att veta om den är ok?

Flera i gruppen har enskilda vattentäkter. De har bra vatten, smakar gott, bra kvalitet och bra mängd. Nöjda med det som det är nu!

Vissa enskilda avlopp har luktproblem.

Vad blir kostnaderna i framtiden, kommunalt eller enskilt avlopp? Det är viktigt att tänka på hur det blir med kostnader i framtiden.

Man är intresserad av att ha ett bra avlopp.

Varför släpper Orsa kommun inte tomterna i byn?

Kommunen behöver tolka lagar på ett annat sätt än man gör idag.

Viktigt att Orsa kommun lyssnar på oss i Skattungbyn.

Viktigt att bygga ut va för kommande behov av bebyggelse.

Viktigt för skola och affär att folk flyttar hit.

Försöka behålla bymiljön vid ev utbyggnad.

Hur går man tillväga ekonomiskt vid utbyggnad emot bank?

Hur åtgärdas florid och uranvärdena i vattnet?

Hur säkerställer man engagemang och kunskapsöverföring i en vattenförening på sikt?

Kostnaden?

Samarbete mellan Nodava och vattenföreningarna.

Vissa har kommunalt i Skattungbyn, bl a skolan

Kallmora har bra vatten. Bra tillgång.

Förstår inta att glesbygd ska behöva koppla på.

Vi är miljömedvetna i byarna. Det har spårat ur.

Det blir i alla fall sommarstugor

Fokusera på hela kemikalieanvändningen.

Alla vill ju ha rent vatten. Vi vill sköta det själva.

Skattungbyn vill ta hand om sitt eget vatten.

Rädda för investeringskostnaden.
Ett led i att avfolka landsbygden.

Det finna annat att prioritera. Vi blir påtvingade.

Prioritera - ej generalisera

Kommunalt avlopp i Skattungbyn

Generella lagar utarmar landsbygden.

Vill vi ha sommarstugor i framtiden.

Säkra upp vattenkällorna.

Föreningar fungerar bra.

Rådgivning och stöd viktigt från kommunen och mellan föreningarna.

Viktigt skydda vattentäkter.

Avlopp – mer öppen för olika lösningar. Samhällsekonomi, miljösyfte

Kommunalt, gemensamt, enskilt

Avloppsledning via Ore älv till kommunalt reningsverk

Viktigt säkerställa att ”dubbla” avgifter drabbar fastighetsägare, t ec krav på enskilda och sen kommunal anslutning om 5-15 år

Öppen för kretsloppslösningar

Fri från kommunanslutning

Gemensamma insatser

Vattenföreningen fungerar bra.

Söka inflytande i vattenföreningar t ex avtal mellan föreningar och kommun.

Kommunen bör ge rådgivning och stöd i tekniska frågor och vattenskydd.

 

 Kan vara tänkbart med en avgift för detta.

Senast ändrad den 25 mars 2015
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer