mora-orsa-logo

Om oss 

Vår vision är "God livskvalitet för generationer". För att nå dit arbetar vi för att skydda människors hälsa, säkerställa god livsmedelshygien, bevara den biologiska mångfalden, främja hushållning av naturresurser och förhindra utsläpp som förorenar luft, mark eller vatten.

Mora och Orsa kommuner har sedan 1968 haft ett gemensamt miljökontor och sedan 2011 finns en gemensam miljönämnd.

Kontaktuppgifter till handläggare med mera hittar du till vänster under Kontakta oss.

Hittar du inte det du söker på vår hemsida? Hör av dig så hjälper vi dig.

 

        Miljökontorets broschyr                      Miljönämndens mötes- och resepolicy

undefined               undefined                

Senast ändrad den 26 januari 2017