den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!
 Start / Omsorg / Tobak
Kontakta oss

Handläggare
Marie Ingels                          Telefon: 0250-55 23 64
marie.ingels@orsa.se

 

 
 

Tobaksförsäljning

Om du vill sälja tobak ska du göra en anmälan till Orsa kommun, se kontaktuppgifter. Anmälan gäller både vid försäljning i butik och i serveringslokal. Till anmälan ska du bifoga en kopia på ditt egenkontrollprogram för tobaksförsäljningen.

Blanketter för anmälan hittar du till höger på sidan. 

Att tänka på när du säljer tobak

• En tobaksvara är en produkt som innehåller tobak och som är avsedd att rökas, snusas, sugas på eller tuggas. Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer, cigarromslag, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa.

• Du får inte sälja eller lämna ut en tobaksvara till någon som inte fyllt 18 år.

• Du får inte sälja en tobaksvara om du misstänker att kunden kommer att lämna

tobaksvaran till någon som är under 18 år (langning).

• Du ska alltid begära legitimation om du är tveksam om kundens ålder.

• Du ska sätta upp skyltar/dekaler för att informera om åldersgränsen.

• Du ska anmäla all typ av tobaksförsäljning oavsett var försäljningen sker, det vill säga även försäljning via torghandel, rökrum, tobaksautomat eller internet.

• Du får inte sälja lösa cigaretter.

• Du får inte ha tobaksvaror till försäljning som är omärkta eller felaktigt märkta.

• Varningstexterna på tobaksvaror ska vara på svenska.

• Du får inte marknadsföra tobaksvaror på reklamskyltar utanför försäljningsstället eller i skyltfönstret.

• Du får inte ha någon marknadsföring inne på försäljningsstället som är påträngande, uppsökande eller uppmanar någon att använda tobak.

• Du ska informera din personal om reglerna för tobaksförsäljning.

Fullständiga regler finns i tobakslagen (1993:581). 

Tillsynsavgift för folköl, tobak och receptfria läkemedel:
Tillsynsavgift försäljning folköl:  1000 kr, faktureras årligen  
Tillsynsavgift försäljning tobak: 1000kr, faktureras årligen  
Tillsynsavgift försäljning läkemedel: 1000 kr, faktureras årligen  
Två (2) av dessa kategorier:   1500kr, faktureras årligen 
Tre (3) av dessa kategorier:  2000kr, faktureras årligen

                                                                                                                                                                                                        

Rökfria miljöer

Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler, inklusive lokaler för skol- och barnomsorg, hälso- och sjukvård, allmänna färdmedel, restauranger och serveringsställen, hotell och annat tillfälligt boende samt lokaler dit allmänheten har tillträde. Ansvar för att rökförbudet upprätthålls vilar på den som äger eller disponerar respektive lokal i fråga. 

Tillsynen av rökfria miljöer sköts av miljökontoret, kontakta dem för mer information.

0250-55 21 57, miljokontoret@orsa.se

Senast ändrad den 5 november 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer