den 17 oktober 2017
Dagens namn: Antonia, Toini
Orsa kommun - helt enkelt!
Viktig information


Våra styrdokument
Likabehandlingsplaner

Läroplaner för förskola och skola
Skollagen

Kvalitetsredovisning 2015/2016
Årsredovisning 2016

Våra riktlinjer på olika språk
Arabiska, Engelska, Franska, Persiska, Somaliska, Svenska, Swahili, Turkiska, Tyska

Vill du starta egen barnomsorg?
Ansöka om starta fristående verksamhet

Våra kontaktpolitiker 2015-2018
Barn- och utbildningsutskottet utser kontaktpolitiker till varje rektors-/förskolechefsområde.

Kyrkbyns skola
Liselott Länsmans (C)
Magnus Bjurman (S)               

Bergetskolan
Håkan Yngström (C)
Gunilla Elings Friberg (S)  

Digerbergets skola
Liselott Länsmans (C)
Gunilla Elings Friberg (S)

Orsaskolan
Bengt-Åke Svahn (KD)
Annika Persson (V)             

Musikskolan
Annika Persson (V)
Magnus Bjurman (S)

Elevhälsan
Bengt-Åke Svahn (KD)
Renate Tegethoff Jobs (FP)

Förskola
Digerberget/Berget
Magnus Bjurman (S)
Bengt-Åke Svahn (KD)                

Förskola
Kyrkbyn/Harabacken
Anders Rosell (S)
Annika Persson (V)

2016-10-13

Ja till mobilförbud på Bergetskolan

Skolinspektionen ger rektorn på Bergetskolan rätt i beslutet att förbjuda mobiltelefoner under skoltid. Detta efter en anmälan från en förälder till en elev vid skolan.

Bergetskolan införde mobilförbud inför höstterminen 2014. Bakgrunden var bland annat att elever under tidigare år fotograferat/smygfilmat andra elever i omklädningsrum i skolans idrottshall. Bilderna har sedan lagts ut på nätet. Ett annat skäl var att undvika ringande mobiltelefoner, sändande och mottagande av textmeddelanden samt samtal under lektionstid.

Beslutet var en del av skolans ordningsregler och rektorn fattade beslutet. Skolans elever har inte deltagit när denna ordningsreglel utarbetas och beslutades och det får skolan påbackning för. Eleverna ska ges möjlighet att delta i utformningen av bl.a. ordningsregler.

Orsa kommun ska senast 10 jan 2017 vidta åtgärder för att se till att ordningsregler utarbetas under medverkan av eleverna.

Läs mer på SVT Dalarna

Läs hela Skolinspektionens beslut

Senast ändrad den 16 augusti 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer