den 25 juni 2018
Dagens namn: David, Salomon
Orsa kommun - helt enkelt!
Viktig informationVåra styrdokument
Planer mot diskriminering och kränkande behandling

Läroplaner för förskola och skola
Skollagen

Kvalitetsredovisning 2016/2017
Årsredovisning 2017

Våra riktlinjer på olika språk
Arabiska, Engelska, Franska, Persiska, Somaliska, Svenska, Swahili, Turkiska, Tyska

Vill du starta egen förskola?
Ansöka om starta fristående verksamhet

Våra kontaktpolitiker 2015-2018 (rev. 171109)
Barn- och utbildningsutskottet utser kontaktpolitiker till varje rektors-/förskolechefsområde.

Kyrkbyns skola
Håkan Yngström (C)
Anders Rosell (S)               

Bergetskolan
Håkan Yngström (C)
Gunilla Elings Friberg (S)  

Digerbergets skola
Camilla Staffan (C)
Gunilla Elings Friberg (S)

Orsaskolan
Bengt-Åke Svahn (KD)
Annika Lemme (V)             

Musikskolan
Annika Lemme (V)
Anders Rosell (S)

Förskola
Digerberget/Berget
Camilla Staffan (C)
Bengt-Åke Svahn (KD)                

Förskola
Gunilla Elings Friberg (S)
Annika Lemme (V)

2016-10-13

Ja till mobilförbud på Bergetskolan

Skolinspektionen ger rektorn på Bergetskolan rätt i beslutet att förbjuda mobiltelefoner under skoltid. Detta efter en anmälan från en förälder till en elev vid skolan.

Bergetskolan införde mobilförbud inför höstterminen 2014. Bakgrunden var bland annat att elever under tidigare år fotograferat/smygfilmat andra elever i omklädningsrum i skolans idrottshall. Bilderna har sedan lagts ut på nätet. Ett annat skäl var att undvika ringande mobiltelefoner, sändande och mottagande av textmeddelanden samt samtal under lektionstid.

Beslutet var en del av skolans ordningsregler och rektorn fattade beslutet. Skolans elever har inte deltagit när denna ordningsreglel utarbetas och beslutades och det får skolan påbackning för. Eleverna ska ges möjlighet att delta i utformningen av bl.a. ordningsregler.

Orsa kommun ska senast 10 jan 2017 vidta åtgärder för att se till att ordningsregler utarbetas under medverkan av eleverna.

Läs mer på SVT Dalarna

Läs hela Skolinspektionens beslut

Senast ändrad den 8 juni 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer