den 21 april 2018
Dagens namn: Anneli, Annika
Orsa kommun - helt enkelt!
Viktig informationVåra styrdokument
Planer mot diskriminering och kränkande behandling

Läroplaner för förskola och skola
Skollagen

Kvalitetsredovisning 2016/2017
Årsredovisning 2016

Våra riktlinjer på olika språk
Arabiska, Engelska, Franska, Persiska, Somaliska, Svenska, Swahili, Turkiska, Tyska

Vill du starta egen förskola?
Ansöka om starta fristående verksamhet

Våra kontaktpolitiker 2015-2018 (rev. 171109)
Barn- och utbildningsutskottet utser kontaktpolitiker till varje rektors-/förskolechefsområde.

Kyrkbyns skola
Håkan Yngström (C)
Anders Rosell (S)               

Bergetskolan
Håkan Yngström (C)
Gunilla Elings Friberg (S)  

Digerbergets skola
Camilla Staffan (C)
Gunilla Elings Friberg (S)

Orsaskolan
Bengt-Åke Svahn (KD)
Annika Lemme (V)             

Musikskolan
Annika Lemme (V)
Anders Rosell (S)

Förskola
Digerberget/Berget
Camilla Staffan (C)
Bengt-Åke Svahn (KD)                

Förskola
Gunilla Elings Friberg (S)
Annika Lemme (V)

2016-12-22

Lärande satsar vidare med personalutbildning

Verksamhetsområdet Lärande i Orsa har denna vecka genomfört två utbildningsdagar för arbetslagsledare. 15 personer inom förskola och skola har tillsammans fortbildats i ledarskap och utvecklingsarbete.

Dessa arbetslagsledare kommer att vara ledare för ett arbetslag och vara en länk mellan lärare och rektorer/förskolechefer. Arbetslagsledarna är en mycket viktig kugge i kommunens fortsatta utvecklingsarbete.

Arbetslagsledarutbildningen innehåller bl.a följande:

Ledarskapsutveckling och utveckla din egen roll som ledare. Få tillgång till verktyg i kommunikation och förändringsarbete. Få en ökad medvetenhet och förståelse i att leda sig själv och andra för att uppnå gemensamma mål.

  • Bli medveten hur förhållningssätt, bemötande och upplevelser påverkar beteende och arbetsklimat. Få perspektiv och reflektera på det egna ledarskapet, dåtid-nutid-framtid.
  • Skapa tydlighet och delaktighet i att arbeta mot gemensamma mål i arbetslaget.
  • Ge och ta emot feedback.
  • Konflikthantering
  • Hur skapar man tydliga och effektiva möten.
  • Hantera stress, koppla det till aktuell hjärnforskning.

Fortbildningen kommer att fortsätta med två dagar under 2017.

Senast ändrad den 20 december 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer