den 17 oktober 2017
Dagens namn: Antonia, Toini
Orsa kommun - helt enkelt!
Viktig information


Våra styrdokument
Likabehandlingsplaner

Läroplaner för förskola och skola
Skollagen

Kvalitetsredovisning 2015/2016
Årsredovisning 2016

Våra riktlinjer på olika språk
Arabiska, Engelska, Franska, Persiska, Somaliska, Svenska, Swahili, Turkiska, Tyska

Vill du starta egen barnomsorg?
Ansöka om starta fristående verksamhet

Våra kontaktpolitiker 2015-2018
Barn- och utbildningsutskottet utser kontaktpolitiker till varje rektors-/förskolechefsområde.

Kyrkbyns skola
Liselott Länsmans (C)
Magnus Bjurman (S)               

Bergetskolan
Håkan Yngström (C)
Gunilla Elings Friberg (S)  

Digerbergets skola
Liselott Länsmans (C)
Gunilla Elings Friberg (S)

Orsaskolan
Bengt-Åke Svahn (KD)
Annika Persson (V)             

Musikskolan
Annika Persson (V)
Magnus Bjurman (S)

Elevhälsan
Bengt-Åke Svahn (KD)
Renate Tegethoff Jobs (FP)

Förskola
Digerberget/Berget
Magnus Bjurman (S)
Bengt-Åke Svahn (KD)                

Förskola
Kyrkbyn/Harabacken
Anders Rosell (S)
Annika Persson (V)

2016-12-22

Lärande satsar vidare med personalutbildning

Verksamhetsområdet Lärande i Orsa har denna vecka genomfört två utbildningsdagar för arbetslagsledare. 15 personer inom förskola och skola har tillsammans fortbildats i ledarskap och utvecklingsarbete.

Dessa arbetslagsledare kommer att vara ledare för ett arbetslag och vara en länk mellan lärare och rektorer/förskolechefer. Arbetslagsledarna är en mycket viktig kugge i kommunens fortsatta utvecklingsarbete.

Arbetslagsledarutbildningen innehåller bl.a följande:

Ledarskapsutveckling och utveckla din egen roll som ledare. Få tillgång till verktyg i kommunikation och förändringsarbete. Få en ökad medvetenhet och förståelse i att leda sig själv och andra för att uppnå gemensamma mål.

  • Bli medveten hur förhållningssätt, bemötande och upplevelser påverkar beteende och arbetsklimat. Få perspektiv och reflektera på det egna ledarskapet, dåtid-nutid-framtid.
  • Skapa tydlighet och delaktighet i att arbeta mot gemensamma mål i arbetslaget.
  • Ge och ta emot feedback.
  • Konflikthantering
  • Hur skapar man tydliga och effektiva möten.
  • Hantera stress, koppla det till aktuell hjärnforskning.

Fortbildningen kommer att fortsätta med två dagar under 2017.

Senast ändrad den 16 augusti 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer