den 22 juli 2018
Dagens namn: Magdalena, Madeleine
Orsa kommun - helt enkelt!
Viktig informationVåra styrdokument
Planer mot diskriminering och kränkande behandling

Läroplaner för förskola och skola
Skollagen

Kvalitetsredovisning 2016/2017
Årsredovisning 2017

Kommunblad 2017

Våra riktlinjer på olika språk
Arabiska, Engelska, Franska, Persiska, Somaliska, Svenska, Swahili, Turkiska, Tyska

Vill du starta egen förskola?
Ansöka om starta fristående verksamhet

Våra kontaktpolitiker 2015-2018 (rev. 171109)
Barn- och utbildningsutskottet utser kontaktpolitiker till varje rektors-/förskolechefsområde.

Kyrkbyns skola
Håkan Yngström (C)
Anders Rosell (S)               

Bergetskolan
Håkan Yngström (C)
Gunilla Elings Friberg (S)  

Digerbergets skola
Camilla Staffan (C)
Gunilla Elings Friberg (S)

Orsaskolan
Bengt-Åke Svahn (KD)
Annika Lemme (V)             

Musikskolan
Annika Lemme (V)
Anders Rosell (S)

Förskola
Digerberget/Berget
Camilla Staffan (C)
Bengt-Åke Svahn (KD)                

Förskola
Gunilla Elings Friberg (S)
Annika Lemme (V)

2017-04-26

Fritidshem 2017 - kompetensutveckling pågår

Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete – så leder och utvecklar man det kvalitetshöjande utvecklingsarbetet på fritids.

Fritidshemmets lärandeuppdrag har förstärkts och det ställs helt nya krav på att arbeta systematiskt och målstyrt. Men hur gör man det på ett sätt som inte bara blir mer skola utan värnar om fritidspedagogikens grundstenar?

Personal och ledning från Orsas fyra fritidshem är i Stockholm för att delta i fortbildning kring systematiskt kvalitetsarbete och hur man förverkligar läroplanen i verksamheten på ett bra sätt.

Ur kursinnehållet

  • Implementering av nya läroplanen – vad innebär de utökade lärandeuppdragen i praktiken?
  • Problemskapande beteenden på fritids – att bemöta och förebygga på bästa sätt
  • Skola och fritidshem i pedagogisk samverkan – hur når vi dit?
  • Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete – så leder och utvecklar du det kvalitetshöjande utvecklingsarbetet på fritids
  • Ta del av hur andra utvecklat förmågor genom – modern barnsyn, värdegrundsarbete, elevinflytande, kollegialt lärande och strukturerad rastverksamhet mm.

 

Senast ändrad den 29 juni 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer