den 26 september 2017
Dagens namn: Enar, Einar
Orsa kommun - helt enkelt!
Viktig information


Våra styrdokument
Likabehandlingsplaner

Läroplaner för förskola och skola
Skollagen

Kvalitetsredovisning 2015/2016
Årsredovisning 2016

Våra riktlinjer på olika språk
Arabiska, Engelska, Franska, Persiska, Somaliska, Svenska, Swahili, Turkiska, Tyska

Vill du starta egen barnomsorg?
Ansöka om starta fristående verksamhet

Våra kontaktpolitiker 2015-2018
Barn- och utbildningsutskottet utser kontaktpolitiker till varje rektors-/förskolechefsområde.

Kyrkbyns skola
Liselott Länsmans (C)
Magnus Bjurman (S)               

Bergetskolan
Håkan Yngström (C)
Gunilla Elings Friberg (S)  

Digerbergets skola
Liselott Länsmans (C)
Gunilla Elings Friberg (S)

Orsaskolan
Bengt-Åke Svahn (KD)
Annika Persson (V)             

Musikskolan
Annika Persson (V)
Magnus Bjurman (S)

Elevhälsan
Bengt-Åke Svahn (KD)
Renate Tegethoff Jobs (FP)

Förskola
Digerberget/Berget
Magnus Bjurman (S)
Bengt-Åke Svahn (KD)                

Förskola
Kyrkbyn/Harabacken
Anders Rosell (S)
Annika Persson (V)

2017-04-26

Fritidshem 2017 - kompetensutveckling pågår

Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete – så leder och utvecklar man det kvalitetshöjande utvecklingsarbetet på fritids.

Fritidshemmets lärandeuppdrag har förstärkts och det ställs helt nya krav på att arbeta systematiskt och målstyrt. Men hur gör man det på ett sätt som inte bara blir mer skola utan värnar om fritidspedagogikens grundstenar?

Personal och ledning från Orsas fyra fritidshem är i Stockholm för att delta i fortbildning kring systematiskt kvalitetsarbete och hur man förverkligar läroplanen i verksamheten på ett bra sätt.

Ur kursinnehållet

  • Implementering av nya läroplanen – vad innebär de utökade lärandeuppdragen i praktiken?
  • Problemskapande beteenden på fritids – att bemöta och förebygga på bästa sätt
  • Skola och fritidshem i pedagogisk samverkan – hur når vi dit?
  • Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete – så leder och utvecklar du det kvalitetshöjande utvecklingsarbetet på fritids
  • Ta del av hur andra utvecklat förmågor genom – modern barnsyn, värdegrundsarbete, elevinflytande, kollegialt lärande och strukturerad rastverksamhet mm.

 

Senast ändrad den 16 augusti 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer