den 20 juni 2018
Dagens namn: Linda
Orsa kommun - helt enkelt!
Viktig informationVåra styrdokument
Planer mot diskriminering och kränkande behandling

Läroplaner för förskola och skola
Skollagen

Kvalitetsredovisning 2016/2017
Årsredovisning 2017

Våra riktlinjer på olika språk
Arabiska, Engelska, Franska, Persiska, Somaliska, Svenska, Swahili, Turkiska, Tyska

Vill du starta egen förskola?
Ansöka om starta fristående verksamhet

Våra kontaktpolitiker 2015-2018 (rev. 171109)
Barn- och utbildningsutskottet utser kontaktpolitiker till varje rektors-/förskolechefsområde.

Kyrkbyns skola
Håkan Yngström (C)
Anders Rosell (S)               

Bergetskolan
Håkan Yngström (C)
Gunilla Elings Friberg (S)  

Digerbergets skola
Camilla Staffan (C)
Gunilla Elings Friberg (S)

Orsaskolan
Bengt-Åke Svahn (KD)
Annika Lemme (V)             

Musikskolan
Annika Lemme (V)
Anders Rosell (S)

Förskola
Digerberget/Berget
Camilla Staffan (C)
Bengt-Åke Svahn (KD)                

Förskola
Gunilla Elings Friberg (S)
Annika Lemme (V)

2017-05-30

Undervisa nyanlända elever

Orsa har tillsammans med Mora och Älvdalen genomfört en högskolekurs för handledare och lärare genom Högskolan Dalarna/Skolverket under hösten och våren. Kursen avslutades 29 maj med redovisningar på Högskolan Dalarna.

I Orsas skolor och i förskolor har kommunen behov av att ha studiehandledare, språkstödjare, lärare som jobbar i förberedelseklass och som modersmålslärare. Inom lärande har vi flera medarbetare som arbetar med våra nyanlända elevers lärande på ett bra sätt. Det är viktigt att även dessa medarbetare får relevant fortbildning för sina uppdrag.

Medarbetare från Orsa kommun på Högskolan Dalarna 29 maj

Kursens innehåll har bland annat varit:

  • Kunskap om inkluderande och normkritiskt förhållningssätt där mångfald ses som en tillgång
  • Kunskap om flerspråkighet som en framgångsfaktor
  • kunskaper om den svenska skolan i relation till andra delar av världen
  • Att skapa framgångsrika arbetssätt och arbetsformer
  • Att skapa framgångsrika samarbetsformer mellan modersmålslärare, studiehandledare, klass och ämneslärare
  • Läroplanen del 1 och 2 och kursplaner

 Shaker, Lisa, Abdi, Josseph och Mohamed


Följande medarbetare har genomfört kursen.

Mohamed Rage

Elsmari Laggar-Bärjegård
Haider Al-Ramdhan
Lisa Holmström
Shaker Hussin
Robin Olsén
Abdi Rage
Ayan Rage
Josseph Lokeris
Alexandar Stapar

Senast ändrad den 8 juni 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer