den 26 september 2017
Dagens namn: Enar, Einar
Orsa kommun - helt enkelt!
Viktig information


Våra styrdokument
Likabehandlingsplaner

Läroplaner för förskola och skola
Skollagen

Kvalitetsredovisning 2015/2016
Årsredovisning 2016

Våra riktlinjer på olika språk
Arabiska, Engelska, Franska, Persiska, Somaliska, Svenska, Swahili, Turkiska, Tyska

Vill du starta egen barnomsorg?
Ansöka om starta fristående verksamhet

Våra kontaktpolitiker 2015-2018
Barn- och utbildningsutskottet utser kontaktpolitiker till varje rektors-/förskolechefsområde.

Kyrkbyns skola
Liselott Länsmans (C)
Magnus Bjurman (S)               

Bergetskolan
Håkan Yngström (C)
Gunilla Elings Friberg (S)  

Digerbergets skola
Liselott Länsmans (C)
Gunilla Elings Friberg (S)

Orsaskolan
Bengt-Åke Svahn (KD)
Annika Persson (V)             

Musikskolan
Annika Persson (V)
Magnus Bjurman (S)

Elevhälsan
Bengt-Åke Svahn (KD)
Renate Tegethoff Jobs (FP)

Förskola
Digerberget/Berget
Magnus Bjurman (S)
Bengt-Åke Svahn (KD)                

Förskola
Kyrkbyn/Harabacken
Anders Rosell (S)
Annika Persson (V)

2017-05-30

Undervisa nyanlända elever

Orsa har tillsammans med Mora och Älvdalen genomfört en högskolekurs för handledare och lärare genom Högskolan Dalarna/Skolverket under hösten och våren. Kursen avslutades 29 maj med redovisningar på Högskolan Dalarna.

I Orsas skolor och i förskolor har kommunen behov av att ha studiehandledare, språkstödjare, lärare som jobbar i förberedelseklass och som modersmålslärare. Inom lärande har vi flera medarbetare som arbetar med våra nyanlända elevers lärande på ett bra sätt. Det är viktigt att även dessa medarbetare får relevant fortbildning för sina uppdrag.

Medarbetare från Orsa kommun på Högskolan Dalarna 29 maj

Kursens innehåll har bland annat varit:

  • Kunskap om inkluderande och normkritiskt förhållningssätt där mångfald ses som en tillgång
  • Kunskap om flerspråkighet som en framgångsfaktor
  • kunskaper om den svenska skolan i relation till andra delar av världen
  • Att skapa framgångsrika arbetssätt och arbetsformer
  • Att skapa framgångsrika samarbetsformer mellan modersmålslärare, studiehandledare, klass och ämneslärare
  • Läroplanen del 1 och 2 och kursplaner

 Shaker, Lisa, Abdi, Josseph och Mohamed


Följande medarbetare har genomfört kursen.

Mohamed Rage

Elsmari Laggar-Bärjegård
Haider Al-Ramdhan
Lisa Holmström
Shaker Hussin
Robin Olsén
Abdi Rage
Ayan Rage
Josseph Lokeris
Alexandar Stapar

Senast ändrad den 16 augusti 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer