den 21 november 2017
Dagens namn: Helga, Olga
Orsa kommun - helt enkelt!
Viktig information


Våra styrdokument
Planer mot diskriminering och kränkande behandling

Läroplaner för förskola och skola
Skollagen

Kvalitetsredovisning 2015/2016
Årsredovisning 2016

Våra riktlinjer på olika språk
Arabiska, Engelska, Franska, Persiska, Somaliska, Svenska, Swahili, Turkiska, Tyska

Vill du starta egen förskola?
Ansöka om starta fristående verksamhet

Våra kontaktpolitiker 2015-2018
Barn- och utbildningsutskottet utser kontaktpolitiker till varje rektors-/förskolechefsområde.

Kyrkbyns skola
Liselott Länsmans (C)
Magnus Bjurman (S)               

Bergetskolan
Håkan Yngström (C)
Gunilla Elings Friberg (S)  

Digerbergets skola
Liselott Länsmans (C)
Gunilla Elings Friberg (S)

Orsaskolan
Bengt-Åke Svahn (KD)
Annika Persson (V)             

Musikskolan
Annika Persson (V)
Magnus Bjurman (S)

Elevhälsan
Bengt-Åke Svahn (KD)
Renate Tegethoff Jobs (FP)

Förskola
Digerberget/Berget
Magnus Bjurman (S)
Bengt-Åke Svahn (KD)                

Förskola
Kyrkbyn/Harabacken
Anders Rosell (S)
Annika Persson (V)

2017-08-28

Nytt partnerskap med Högskolan Dalarna

Från och med höstterminen 2017 och fyra år framåt har Orsa kommun förmånen att vara partnerskola till Högskolan Dalarnas förskollärar- och grundlärarprogram. Det innebär att studenter på lärarprogrammen kan göra praktik i skolor i Orsa.

Partnerskolor är särskilt utvalda skolor inom Dalarnas närregion som samverkar med Högskolan Dalarnas utbildning till grundlärare. Genom att koncentrera den verksamhetsförlagda utbildningen (praktik) till ett begränsat antal partnerskolor försäkrar högskolan sig om att alla studenter får en yrkesmässig handledning av skickliga pedagoger under sin utbildning.

Digerbergets skola och Brantuddens förskola kommer att ta emot lärarstudenter från Högskolan Dalarnas lärarutbildningar som ska göra sin praktik inom ramen för förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet årskurs F-7.

Du som söker förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet under hösten 2017 (sista ansökningsdag 16/10) har möjlighet att välja att göra din verksamhetsförlagda utbildning (praktik), ca 4 veckor varannan termin, i Orsa. Det vore roligt att kunna få ta emot just dig som en framtida kollega inom lärarkåren i Orsa så passa på att sök till en utbildning och ett yrke som ger mycket tillbaka!

Vill du veta mer, hör av dig till vår VFU-koordinator Stina Hedlund, 0250-55 21 04 eller stina.hedlund@orsa.se

Senast ändrad den 7 november 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer