den 12 december 2018
Dagens namn: Alexander, Alexis
Orsa kommun - helt enkelt!
Viktig informationVåra styrdokument
Planer mot diskriminering och kränkande behandling

Läroplaner för förskola och skola
Skollagen

Kvalitetsredovisning 2016/2017
Årsredovisning 2017

Kommunblad 2017

Våra riktlinjer på olika språk
Arabiska, Engelska, Franska, Persiska, Somaliska, Svenska, Swahili, Turkiska, Tyska

Vill du starta egen förskola?
Ansöka om starta fristående verksamhet

Våra kontaktpolitiker 2015-2018 (rev. 171109)
Utskottet för Lärande utser kontaktpolitiker till varje rektors-/förskolechefsområde.

Kyrkbyns skola
Håkan Yngström (C)
Anders Rosell (S)               

Bergetskolan
Håkan Yngström (C)
Gunilla Elings Friberg (S)  

Digerbergets skola
Camilla Staffan (C)
Gunilla Elings Friberg (S)

Orsaskolan
Bengt-Åke Svahn (KD)
Annika Lemme (V)             

Musikskolan
Annika Lemme (V)
Anders Rosell (S)

Förskola
Digerberget/Berget
Camilla Staffan (C)
Bengt-Åke Svahn (KD)                

Förskola
Gunilla Elings Friberg (S)
Annika Lemme (V)

2018-11-22

Skolinspektionen avslutar tillsynen av våra fritidshem

Mot bakgrund av de uppgifter som huvudmannen inkommit med bedömer Skolinspektionen att de påtalade bristerna är åtgärdade.
Motivering
Skolinspektionen fattade den 22 februari 2017 beslut efter tillsyn av huvudmannens ansvarstagande för fritidshem i Orsa kommun. Beslutet följdes upp och ett nytt beslut fattades den 2 mars 2018. Då förelades Orsa kommun att senast den 12 oktober 2018 vidta åtgärder för det systematiska kvalitetsarbetet för fritidshemmen.
 
Mot bakgrund av de uppgifter som huvudmannen inkommit med bedömer Skolinspektionen att de påtalade bristerna är åtgärdade. I huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder framkommer bland annat att huvudmannen har genomfört en uppföljning av resultat av verksamheten, analyserat resultaten och beslutat om utvecklingsåtgärder för fritidshemmen i Orsa kommun. Det systematiska kvalitetsarbetet är dokumenterat.
 
Senast ändrad den 15 november 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer