den 27 juni 2017
Dagens namn: Selma, Fingal
Orsa kommun - helt enkelt!
 
Aktuellt
Aktuellt / 2017-05-05
Har du tänkt att starta upp en ny livsmedelsverksamhet till sommaren?
Glöm inte att du behöver anmäla detta till oss minst två veckor innan du ska starta.
Aktuellt / 2017-04-19
Stora biltvättarhelgen 22-23 april
Om du tvättar bilen på gatan rinner giftiga tungmetaller, oljerester och kemikalier rakt ut i naturen. Välj biltvätten istället så får du både en ren bil och tar hand om vår miljö.
Aktuellt / 2017-04-11
Problem med störande fåglar
Miljökontoret får varje vår klagomål från människor som blir störda av vilda fåglar. Fågellivet är mest intensivt under häckningsperioden mars-juli, då markerar de sina revir och kan gå till attack mot människor.
Aktuellt / 2017-04-06
Ska du anlägga avlopp i sommar?
Har du planer på att anlägga nytt avlopp eller ändra ett befintligt i sommar? Kontakta miljökontoret i god tid då det krävs ett godkännande från miljönämnden.
Aktuellt / 2017-03-13
Nu börjar miljökontorets tillsyn av enskilda avlopp i Mora och Orsa kommuner
Under perioden 2017-2027 ska Mora Orsa miljökontor ut och kontrollera ca 2000 avlopp i Mora och Orsa kommuner. I de fall där avloppen inte uppfyller dagens reningskrav kommer modernisering att krävas.
2017-04-11

Problem med störande fåglar

Miljökontoret får varje vår klagomål från människor som blir störda av vilda fåglar. Fågellivet är mest intensivt under häckningsperioden mars-juli, då markerar de sina revir och kan gå till attack mot människor.

Det är i första hand fastighetsägarens ansvar att minska risken för störande fåglar på fastigheten om det skapar olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalkens definition. Med hjälp av förebyggande åtgärder kan man försvåra för fåglarna att bygga bon på fastigheten.

Exempel på vad du som fastighetsägare kan göra:

  • Minimera tillgången till föda för fåglar genom att inte mata för långt in på våren i anslutning till balkonger eller byggnader.
  • Avlägsna gamla bon och bomaterial i god tid innan häckningssäsongen börjar.
  • Sätt upp rovfågelsattrapper på fastighetens tak.
  • Ha god ordning på sopkärl och papperskorgar så att de är stängda för att förhindra fåglarna att komma åt innehållet.
  • Sätt upp nät över skorstenar och andra vanliga boplatser i god tid innan häckningssäsongen börjat.
  • Uppsättning av nät, piggar, plåtar, vajrar eller andra lösningar som förhindrar att fåglarna bygger bo och häckar på fastigheten vid öppningar intill exempelvis tak och skorstenar.
  • Uppsättning av roterande, störande, skyltar (vindpåverkan med störande reflexer/färger och ljud som effekt).
  • Vända sig till företag som ägnar sig åt skadedjursbekämpning för att få hjälp.

Läs gärna mer på miljökontorets hemsida

Senast ändrad den 17 oktober 2016
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer