den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!
 
Aktuellt
Aktuellt / 2019-01-10
Skoteråkning
Många har skoteråkning som en hobby andra som ett sätt att ta sig ut i markerna till sina stugor, fiskemarker och så vidare. Men det finns mycket att tänka på gällande vart du får åka.
Aktuellt / 2018-11-14
Nya broschyrer från miljökontoret som gäller enskilt avlopp
Miljökontoret har tagit fram två nya informationsbroschyrer som riktar sig till fastighetsägare med enskilt avlopp.
Aktuellt / 2018-10-25
Elda effektivt och minska skadliga utsläpp
Att elda med ved och pellets i kamin eller panna är ett klimatsmart alternativ för småskalig uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Här har vi samlat några värdefulla tips på hur du eldar på bästa sätt.
Aktuellt / 2018-10-09
Testa ditt enskilda vatten
Hösten är här och med den kan din dricksvattenbrunn utsättas för ytvattenpåverkan. Som brunnsägare är det bra att testa vattnet regelbundet eftersom vattnet kan påverkas av yttre faktorer.
Aktuellt / 2018-10-01
Mät radonhalten i din bostad
Snart är det säsong för att mäta radon i din bostad, mätningen ska ske under perioden oktober-april och pågå i minst två månader för att du ska få ett bra medelvärde.
2018-10-25

Elda effektivt och minska skadliga utsläpp

Att elda med ved och pellets i kamin eller panna är ett klimatsmart alternativ för småskalig uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Här har vi samlat några värdefulla tips på hur du eldar på bästa sätt.

Brasa i kamin

Eldning inomhus med biobränsle kan medföra ämnen i luften som är skadliga både för klimatet och för människors hälsa. I tätbebyggda områden innebär vedeldning ofta problem då röken kommer in över grannfastigheterna. Därför är det viktigt att lära sig att använda bränslet och elda sin panna eller kamin så att förbränningsprocessen blir effektiv och utsläppen minimeras.

Tips på några åtgärder som minimerar utsläppen vid eldning:

  • Använd endast torr ved. Veden bör vara lagrad under tak i minst ett år.

  • Hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke mm. hör till avfall, vilket inte får eldas.

  • Eldning med briketter, flis och pellets av trä ger nästan alltid lägre utsläpp av föroreningar jämfört med vedeldning. För vissa av dessa bränslen krävs dock kompletteringar av anläggningen.

Ett enkelt sätt att kontrollera om du har en god förbränning är att titta på röken. Vid god förbränning är röken i det närmaste osynlig och ses bara som ett värmedaller, eller vit av kondenserad vattenånga under kalla vinterdagar. Vid ofullständig förbränning får du svart eller mörkgrå rök med kraftig lukt. Är röken gulaktig betyder det att den innehåller mycket tjära.

naturvårdsverkets hemsida finns mer information om hur man eldar rätt för att uppnå en effektiv uppvärmning och för att eldningen inte störa andra.

Senast ändrad den 23 mars 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer