den 13 december 2017
Dagens namn: Lucia
Orsa kommun - helt enkelt!
 
Aktuellt
Aktuellt / 2017-12-06
Skotersäsongen börjar dra igång!
Många har skoteråkning som en hobby andra som ett bra sätt att ta sig ut i markerna till sina stugor, fiskemarker och så vidare. Men det finns mycket att tänka på gällande vart du får åka.
Aktuellt / 2017-11-09
Solsyran tilldelas Orsa kommuns miljöpris 2017
Eva Gustavsson tilldelas priset för sitt gedigna och långvariga arbete med Solsyrans kravmärkta grönsaksodling som inspirerar och påverkar invånarna i Orsa kommun till en hållbar livsmedelskonsumtion.
Aktuellt / 2017-11-02
För dig som är producent eller tillhandahållare av dricksvatten
Den 27 oktober träder de nya ändringarna i dricksvattenföreskrifterna i kraft. Mer information finns på Livsmedelsverkets hemsida.
Aktuellt / 2017-09-05
Mät radonhalten i din bostad
Snart är det säsong för att mäta radon i din bostad, mätningen ska ske under perioden oktober-april och pågå i minst två månader för att du ska få ett bra medelvärde.
Aktuellt / 2017-09-02
Att elda i kamin eller panna
Under den kallare årstiden eldar man mer i kaminer och pannor. Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för småskalig uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning.
2017-12-06

Skotersäsongen börjar dra igång!

Många har skoteråkning som en hobby andra som ett bra sätt att ta sig ut i markerna till sina stugor, fiskemarker och så vidare. Men det finns mycket att tänka på gällande vart du får åka.

All åkning är förbjuden på snötäckt skogsmark med plant eller ungskog samt på jordbruksmark. I övrigt får åkning bara ske som det är uppenbart att mark eller skog inte skadas.

Skoteråkning 2016

Naturreservat

I våra reservat är all körning med snöskoter generellt förbjuden, undantag är markerad skoterled. Alla naturreservat är markerade med den vita "snöflingan" på träd och skyltar. Det är upp till dig själv att förvissa dig om vart du får åka. Överträdelser med skoter i naturreservat kan leda till dryga dagsböter. Mer information om skoteråkning om vad som gäller finns bland annat på: Naturvårdsverket och Länsstyrelsens hemsidor, lokala föreskrifter hittar du på http://orsa.se/Default.asp?pageid=1276

 

Några reservat i vårt område där skoteråkning endast är tillåten på markerad skoterled:

- Anjosvarden
- Våmhuskölen
- Norra Mora Vildmark
- Näcksjövarden

Trevlig tur!
Länkar om skoteråkning:

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Motortrafik-i-naturen/Snoskoter/

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/motortrafik-i-naturen/skoterakning/Pages/default.aspx

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Motortrafik-i-naturen/Snoskoter/

http://www.mora.se/Miljo--trafik/Snoskoter---vad-galler/

Senast ändrad den 17 oktober 2016
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer