den 29 mars 2017
Dagens namn: Jonas, Jens
Orsa kommun - helt enkelt!
 
Aktuellt
Aktuellt / 2017-03-13
Nu börjar miljökontorets tillsyn av enskilda avlopp i Mora och Orsa kommuner
Under perioden 2017-2027 ska Mora Orsa miljökontor ut och kontrollera ca 2000 avlopp i Mora och Orsa kommuner. I de fall där avloppen inte uppfyller dagens reningskrav kommer modernisering att krävas.
Aktuellt / 2017-03-08
Dags att lämna in miljörapport och köldmediarapport
Undvik miljösanktionsavgift – lämna in rapporterna senast den 31 mars!
Aktuellt / 2017-02-13
Dags att betala den årliga avgiften för livsmedelskontroll
Snart kommer fakturorna av den årliga avgiften för livsmedelskontroll att skickas ut. Har din verksamhet upphört? Glöm då inte att avregistrera den!
Aktuellt / 2017-01-10
Myndighetsrapportering på gång
Nu är det åter dags för kontrollmyndigheter i hela Sverige att rapportera in uppgifter om sin livsmedels- och dricksvattenkontroll till Livsmedelsverket som sedan sammanställer uppgifterna i en årlig rapport.
Aktuellt / 2016-11-18
Tipsa om nedskräpning med app
Har du någon gång sett en skrotbil, ett båtvrak eller en dumpningsplats och velat göra något åt det? Nu kan du enkelt rapportera nedskräpning via en app till Miljökontoret.
2017-02-13

Dags att betala den årliga avgiften för livsmedelskontroll

Snart kommer fakturorna av den årliga avgiften för livsmedelskontroll att skickas ut. Har din verksamhet upphört? Glöm då inte att avregistrera den!

Den årliga avgiften för livsmedelskontroll ska täcka kostnader för inspektion av verksamheten, inläsning, planering, rapportskrivning, granskning av inkomna dokument m.m.

Varför görs kontroller av livsmedelsverksamheter?
Jo, för att minska risken att människor ska bli sjuka och se till att konsumenterna inte blir vilseledda samt skydda konsumenternas intressen. 

Senast ändrad den 17 oktober 2016
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer