den 27 juni 2017
Dagens namn: Selma, Fingal
Orsa kommun - helt enkelt!
 
Aktuellt
Aktuellt / 2017-05-05
Har du tänkt att starta upp en ny livsmedelsverksamhet till sommaren?
Glöm inte att du behöver anmäla detta till oss minst två veckor innan du ska starta.
Aktuellt / 2017-04-19
Stora biltvättarhelgen 22-23 april
Om du tvättar bilen på gatan rinner giftiga tungmetaller, oljerester och kemikalier rakt ut i naturen. Välj biltvätten istället så får du både en ren bil och tar hand om vår miljö.
Aktuellt / 2017-04-11
Problem med störande fåglar
Miljökontoret får varje vår klagomål från människor som blir störda av vilda fåglar. Fågellivet är mest intensivt under häckningsperioden mars-juli, då markerar de sina revir och kan gå till attack mot människor.
Aktuellt / 2017-04-06
Ska du anlägga avlopp i sommar?
Har du planer på att anlägga nytt avlopp eller ändra ett befintligt i sommar? Kontakta miljökontoret i god tid då det krävs ett godkännande från miljönämnden.
Aktuellt / 2017-03-13
Nu börjar miljökontorets tillsyn av enskilda avlopp i Mora och Orsa kommuner
Under perioden 2017-2027 ska Mora Orsa miljökontor ut och kontrollera ca 2000 avlopp i Mora och Orsa kommuner. I de fall där avloppen inte uppfyller dagens reningskrav kommer modernisering att krävas.
2017-04-06

Ska du anlägga avlopp i sommar?

Har du planer på att anlägga nytt avlopp eller ändra ett befintligt i sommar? Kontakta miljökontoret i god tid då det krävs ett godkännande från miljönämnden.

Ansökan/anmälan ska lämnas in i god tid innan planerat arbete påbörjas. Handläggningstiden är 6-8 veckor. Till ansökan/anmälan ska du bifogaproduktinformation om den anläggning som du vill installera (t ex typ av slambrunn, val av reningssteg, produkt för kemisk fällning av fosfor eller fosforfälla). Bifoga även en karta som visar anläggningens läge på fastigheten där du också ritat in närliggande dricksvattentäckter (inom 100m).

Mer information och blanketter finns på orsa.se/miljo under fliken avlopp.

 

Senast ändrad den 17 oktober 2016
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer