den 25 maj 2018
Dagens namn: Urban
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakt

Socialkontoret
Telefon: 0250-55 23 50
omsorg@orsa.se
Fax: 0250-55 22 01

Verksamhetschef Omsorg
Jesper Karlsson (föräldraledig)
Telefon: 0250-55 23 61
jesper.karlsson@orsa.se

Individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0250-55 23 50
Telefontid: 07.30-16.00
Öppettider: 09.00-15.00
Lunchstängt: 11.30-12.30
omsorg@orsa.se
Fax: 0250-55 23 51

Avdelningschef HSR
Thommy Olofsson
Telefon: 0250-55 23 97
thommy.olofsson@orsa.se

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sven-Erik Edholm
Telefon: 0250-55 23 52
sven-erik.edholm@orsa.se

Lämna dina klagomål och synpunkter här!

Socialförvaltningen mål 2014-2015

Värdighetsgarantier

Blanketter                                            

 

2018-05-16

Problem med störande fåglar

Miljökontoret får varje vår klagomål från människor som blir störda av vilda fåglar. Fågellivet är mest intensivt under häckningsperioden mars-juli, då markerar de sina revir och kan gå till attack mot människor.

Det är i första hand fastighetsägarens ansvar att minska risken för störande fåglar på fastigheten om det skapar olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalkens definition. Med hjälp av förebyggande åtgärder kan man försvåra för fåglarna att bygga bon på fastigheten. Måsarna är fredade enligt jaktlagstiftningen mellan 1 april och 31 juli.

Exempel på vad du som fastighetsägare kan göra:

  • Minimera tillgången till föda för fåglar genom att inte mata för långt in på våren i anslutning till balkonger eller byggnader.
  • Avlägsna gamla bon och bomaterial i god tid innan häckningssäsongen börjar.
  • Sätt upp rovfågelsattrapper på fastighetens tak.
  • Ha god ordning på sopkärl och papperskorgar så att de är stängda för att förhindra fåglarna att komma åt innehållet.
  • Sätt upp nät över skorstenar och andra vanliga boplatser i god tid innan häckningssäsongen börjat.
  • Uppsättning av nät, piggar, plåtar, vajrar eller andra lösningar som förhindrar att fåglarna bygger bo och häckar på fastigheten vid öppningar intill exempelvis tak och skorstenar.
  • Uppsättning av roterande, störande, skyltar (vindpåverkan med störande reflexer/färger och ljud som effekt).
  • Vända sig till företag som ägnar sig åt skadedjursbekämpning för att få hjälp.

Läs gärna mer på miljökontorets hemsida

Senast ändrad den 23 februari 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer