den 18 januari 2019
Dagens namn: Hilda, Hildur
Orsa kommun - helt enkelt!
Politiska partier i kommunfullmäktige
 
 
Nyheter
Nyheter / 2019-01-10
Orsa Bibliotek & Kulturhus
Bokcirkel på dagtid startar inom kort
Nyheter / 2019-01-08
Ny hiss i Orsa Kulturhus
Från och med måndag 14 januari kommer hissen att vara avstängd i Kulturhuset
Nyheter / 2019-01-07
Orsa Kulturhus
Sista dagarna för Orsa Grafikverkstads utställning och extraöppet på onsdag kväll
Nyheter / 2018-12-27
Evenemang på Orsa Kulturhus
Orsa Konstförenings medlemsutställning
Nyheter / 2018-12-20
Ny webbplats för Brandkåren Norra Dalarna
Som en tidig julklapp lanserade Brandkåren Norra Dalarna den 19 december sin webbplats. Detta eftersom räddningstjänsten i Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen från och med 1 januari kommer att ingå i ett förbund.
2018-01-26

Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut om utbyggnad av VA i södra Orsa

Mark- och miljödomstolen säger att det i och för sig skulle kunna föreligga en skyldighet för kommunen enligt 6 § vattentjänstlagen att ordna vatten- och avloppstjänster i delar av södra Orsa. I det underlag som legat till grund för länsstyrelsens beslut om föreläggande har dock inte framkommit att nuvarande situation skulle innebära några konkreta hälsorisker eller olägenheter för miljön. Det är därför oklart om förutsättningarna för kommunal skyldighet att ordna vatten- och avloppstjänster enligt 6 § vattentjänstlagen faktiskt är uppfyllda, säger domstolen.

Domstolen hänvisar till av kommunen beslutad VA-plan, där det framgår att kommunen ska klargöra förutsättningarna för en långsiktigt hållbar VA-försörjning i södra Orsa. Särskilt kan framhållas vikten av att eventuella beslut om verksamhetsområde och tidplan för ordnande av allmän VA-anläggning grundas på ett gediget underlag innefattande inventering av befintliga anläggningar genom platsbesök och samråd med berörda fastighetsägare med flera, konstaterar domstolen.

- Det är bra att Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut att tvinga kommunen att bygga ut VA i södra Orsa, säger Mikael Thalin (C), kommunstyrelsens ordförande.

- Det är glädjande att domstolen så tydligt säger att kommunen har en väl genomarbetad VA-plan och att det är den som nu ska fullföljas. Så fort domen vinner laga kraft ska vi komma igång med att klargöra förutsättningarna för en hur långsiktigt hållbar VA-försörjning i södra Orsa ska uppnås. I samråd med berörda fastighetsägare och vattenledningsföreningen ska statusen på avloppen och förutsättningar för lokala lösningar utredas, säger Mikael Thalin vidare.

Bakgrund
Länsstyrelsen i Dalarnas län förelade genom beslut den 8 juni 2017 Orsa kommun att

  • senast den 1 september 2018 besluta om verksamhetsområde för de södra byarna inom vilket en allmän dricks- och spillvattenanläggning ska ordnas och där fastigheterna inom ett markerat område minst ska ingå,
  • senast den 31 december 2022 ordna allmän dricks- och spillvattenanläggning för ovan bestämda verksamhetsområde.

Orsa kommun överklagade länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen.

Läs hela Mark- och miljödomstolens beslut här

Senast ändrad den 28 december 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer