den 12 december 2018
Dagens namn: Alexander, Alexis
Orsa kommun - helt enkelt!
Nyheter
Nyheter / 2018-12-10
Klätter- och linbana vid Bergetskolan?
Några elever på Bergetskolan fick en idé till ett medborgarförslag efter att de vunnit ett skolval med sitt parti Aktivitetspartiet. De vill ha fler satsningar på aktiveter för barn och ungdomar i Orsa.
Nyheter / 2018-12-05
Vilka är vi?
Den 5 december satte Orsa kommun aktivt igång projektet ”Vilka är vi?”. En satsning kring integration och kunskapsutveckling. All personal i Orsa kommun ska utbildas och få möjlighet att samtala om frågor som rör integration.
Nyheter / 2018-11-30
Manifestation för miljön och klimatet
I Orsa och ett flertal kommuner i landet har människor under fredagen den 30 november samlats i en manifestation för miljön och klimatet. Initiativtagare är Naturskyddsföreningen.
Nyheter / 2018-11-30
Evenemang på Orsa Bibliotek & Kulturhus
Under julmarknaden i Orsa Centrum den 15 december har Biblioteket & Kulturhuset utökade öppettider och olika aktiviteter
Nyheter / 2018-11-28
25 år i Orsa kommuns tjänst
Vi säger stort tack till dessa personer som arbetat hos oss i Orsa kommun i 25 år. I måndags i samband med kommunfullmäktiges sammanträde tackades de med blomster och presenter.
2018-10-18

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet bildar majoritet i Orsa

Efter valet till kommunfullmäktige i september är det klart vilka partier som kommer att ingå i den styrande majoriteten i Orsa. Med 16 av 31 mandat bildar C, KD och MP majoritet för kommande mandatperiod.

 

Bengt-Åke Svahn, Mikael Thalin och Joep Meens
Bengt-Åke Svahn (KD), Mikael Thalin (C) och Joep Meens (MP)

– Det här är en fortsättning på det goda samarbete partierna har haft under de gångna fyra åren och jag ser fram emot att jobba vidare i den andan. Det är viktigt att söka ett brett samförstånd med alla partier i kommunfullmäktige med Orsas bästa för ögonen, vilket kommer att vara en viktig utgångspunkt för majoritetens arbete, säger Mikael Thalin (C) som fortsätter som kommunstyrelsens ordförande.

Den politiska inriktningen ligger på skola, äldreomsorg och tillväxtfrågor. Det är en fortsättning på det arbete som inleddes efter förra valet. Även om skolan har förbättrade resultat så krävs det ett fortsatt utvecklingsarbete för att ligga kvar på den nivån, vilket kommer att vara en viktig utgångspunkt.

Man ska känna sig trygg med att åldras i Orsa och ett kvalitetsarbete har påbörjats men än återstår en hel del arbete. Fler trygghetsboenden måste skapas.

– Äldreomsorgen är viktig. Vi ska förbättra nöjdheten och tryggheten för omsorgstagarna, säger Bengt-Åke Svahn (KD)

I den politiska plattformen är miljö- och klimatarbetet en viktig del.

– Kommunens ska ha ett samordnat och aktivt arbete med miljö- och klimatarbete i enlighet med Agenda 2030, säger Joep Meens (MP). Det finns till exempel plats för fler solenergianläggningar på kommunens fastigheter.

En sund och stabil kommunal ekonomi är utgångspunkten för arbetet. Prognoserna pekar på betydligt tuffare ekonomiskt utrymme de kommande åren. En annan utmaning är kompetensförsörjningen.

– Vi har ett bra utgångsläge med engagerade medarbetare, en tydlig organisation och en budget i balans, säger Mikael Thalin. Vi är taggade att fortsätta jobba för Orsas bästa!

Senast ändrad den 7 december 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer