den 28 april 2017
Dagens namn: Ture, Tyra
Orsa kommun - helt enkelt!
Förvaltningschef

Tommy Ek, stadsbyggnadschef

Tommy Ek

Telefon: 0250-262 52
tommy.ek@mora.se

 
Kontakta oss

Huvudkontor MORA
Besöksadress: Fredsgatan 12
Postadress: 792 80 Mora
Telefon: 0250-262 70
Fax: 0250-148 39

Öppettider Mora:
Måndag - fredag 13.00-15.30

Besökskontor ORSA

Besöksadress: Dalagatan1
Postadress: Box 23,
794 21 Orsa 

Öppettider:
måndag-tisdag och
torsdag-fredag kl 13:00 - 15.30

stadsbygg@mora.se

 
Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen / 2013-02-22
Planering i Mora och Orsa 2013 – fokus strandnära lägen
Mora och Orsas gemensamma stadsbyggnadsförvaltning ger för tredje året ut skriften Planering i Mora och Orsa efter ett varmt mottagande för första utgåvan.
Stadsbyggnadsförvaltningen / 2012-06-21
Utställd detaljplan för Styversbacken 21 juni - 3 augusti
Förslag till detaljplan för Södra Lisselhedsområdet, Styversbacken, omfattande del av fastigheten Vångsgärde 2:5 i Orsa kommun är utställd mellan 21 juni - 3 augusti 2012.
Stadsbyggnadsförvaltningen / 2012-03-05
Nya regler för bygglov i områden utanför sammanhållen bebyggelse
Med nya Plan- och bygglagen, som gäller idag, försvann begreppet samlad bebyggelse och i stället infördes begreppet sammanhållen bebyggelse. Detta betyder att på många tomter, där det tidigare gick att bygga utan bygglov, behövs bygglov idag.
Stadsbyggnadsförvaltningen / 2011-12-08
Vindbruksplan för Orsa antagen
Orsa kommunfullmäktige antog 2011-11-28 upprättat förslag till vindbruksplan för Orsa
Stadsbyggnadsförvaltningen / 2011-05-01
Ny plan- och bygglag från 2 maj 2011
Lagen reglerar bland annat bygglov och samhällets minimikrav på det som ska byggas.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Mora Orsa

 

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa arbetar i huvudsak åt kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. På kontoret handläggs och bereds alla ärenden som skall prövas av byggnadsnämnden.

På uppdrag av kommunstyrelsen gör vi olika planeringsarbeten som översiktsplaner, detaljplaner mm. Kontoret ansvarar också för bostadsanpassning och GIS.

I juni 2010 beslutade kommunfullmäktige i Mora och Orsa att det från och med den 1 januari bildas en gemensam stadsbyggnadsförvaltning för Mora och Orsa kommuner. Den gemensamma förvaltningen ansvarar för frågor om bygglov, bostadsanpassning, planeringsarbeten som översiktsplaner, detaljplanering, GIS samt kart- och mätfrågor för de båda kommunerna.

Huvudkontoret för förvaltningen ligger i Mora men även fortsättningsvis kommer förvaltningen att ha en lokal närvaro i Orsa. Genom samverkan mellan kommunerna är målet att på ett bra sätt stärka kontorens framtida kompetensförsörjning och att kunna erbjuda prisvärd service med bra kvalitet. Även fortsättningsvis kommer kommunerna ha kvar sina egna byggnadsnämnder.

Senast ändrad den 28 mars 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer