den 15 december 2018
Dagens namn: Gottfrid
Orsa kommun - helt enkelt!
Förvaltningschef

Tommy Ek, stadsbyggnadschef

Tommy Ek

Telefon: 0250-262 52
tommy.ek@mora.se

 
Kontakta oss

Huvudkontor MORA
Besöksadress: Fredsgatan 12
Postadress: 792 80 Mora
Telefon: 0250-262 70
Fax: 0250-148 39

Öppettider Mora:
Måndag - fredag 13.00-15.30

Besökskontor ORSA

Besöksadress: Dalagatan1
Postadress: Box 23,
794 21 Orsa 

Öppettider:
måndag-tisdag och
torsdag-fredag kl 13:00 - 15.30

Perioden 26 juni t  o m 13 augusti begränsas öppettiderna till tisdag och torsdag kl 13:00 - 15:30

stadsbygg@mora.se

 
Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen / 2017-07-04
Ny översiktsplan för Orsa kommun
Ett förslag till ny översiktsplan för Orsa kommun går nu ut till samråd. Alla får lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden 7 juli-15 september. I översiktsplanen beskrivs hur kommunen planerar att mark och vatten ska användas i framtiden.
Stadsbyggnadsförvaltningen / 2013-02-22
Planering i Mora och Orsa 2013 – fokus strandnära lägen
Mora och Orsas gemensamma stadsbyggnadsförvaltning ger för tredje året ut skriften Planering i Mora och Orsa efter ett varmt mottagande för första utgåvan.
Stadsbyggnadsförvaltningen / 2012-06-21
Utställd detaljplan för Styversbacken 21 juni - 3 augusti
Förslag till detaljplan för Södra Lisselhedsområdet, Styversbacken, omfattande del av fastigheten Vångsgärde 2:5 i Orsa kommun är utställd mellan 21 juni - 3 augusti 2012.
Stadsbyggnadsförvaltningen / 2012-03-05
Nya regler för bygglov i områden utanför sammanhållen bebyggelse
Med nya Plan- och bygglagen, som gäller idag, försvann begreppet samlad bebyggelse och i stället infördes begreppet sammanhållen bebyggelse. Detta betyder att på många tomter, där det tidigare gick att bygga utan bygglov, behövs bygglov idag.
Stadsbyggnadsförvaltningen / 2011-12-08
Vindbruksplan för Orsa antagen
Orsa kommunfullmäktige antog 2011-11-28 upprättat förslag till vindbruksplan för Orsa
2013-02-22

Planering i Mora och Orsa 2013 – fokus strandnära lägen

Mora och Orsas gemensamma stadsbyggnadsförvaltning ger för tredje året ut skriften Planering i Mora och Orsa efter ett varmt mottagande för första utgåvan.

Årets upplaga fokuserar på kommunernas möjlighet att tillföra särskilda skäl för upphävandet av strandskyddet, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, ofta kallat LIS. Läs mer på http://www.mora.se/Bygga-bo/planering/

Senast ändrad den 25 juni 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer