den 19 januari 2019
Dagens namn: Henrik
Orsa kommun - helt enkelt!
Förvaltningschef

Tommy Ek, stadsbyggnadschef

Tommy Ek
Telefon: 0250-262 52
tommy.ek@mora.se

 
Kontakta oss

Huvudkontor MORA
Besöksadress: Fredsgatan 12
Postadress: 792 80 Mora
Telefon: 0250-262 70
Fax: 0250-148 39

Öppettider Mora:
Måndag-fredag 13.00-15.30

Besökskontor ORSA
Besöksadress: Dalagatan1
Postadress: Box 23,
794 21 Orsa 

Öppettider Orsa:
mån-tis, tor-fre 13.00-15.30

Öppettiderna kan variera vid semestertider och högtider, kontakta förvaltningen för aktuella öppettider.

stadsbygg@mora.se

 
Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen / 2017-07-04
Ny översiktsplan för Orsa kommun
Ett förslag till ny översiktsplan för Orsa kommun går nu ut till samråd. Alla får lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden 7 juli-15 september. I översiktsplanen beskrivs hur kommunen planerar att mark och vatten ska användas i framtiden.
Stadsbyggnadsförvaltningen / 2013-02-22
Planering i Mora och Orsa 2013 – fokus strandnära lägen
Mora och Orsas gemensamma stadsbyggnadsförvaltning ger för tredje året ut skriften Planering i Mora och Orsa efter ett varmt mottagande för första utgåvan.
Stadsbyggnadsförvaltningen / 2012-06-21
Utställd detaljplan för Styversbacken 21 juni - 3 augusti
Förslag till detaljplan för Södra Lisselhedsområdet, Styversbacken, omfattande del av fastigheten Vångsgärde 2:5 i Orsa kommun är utställd mellan 21 juni - 3 augusti 2012.
Stadsbyggnadsförvaltningen / 2012-03-05
Nya regler för bygglov i områden utanför sammanhållen bebyggelse
Med nya Plan- och bygglagen, som gäller idag, försvann begreppet samlad bebyggelse och i stället infördes begreppet sammanhållen bebyggelse. Detta betyder att på många tomter, där det tidigare gick att bygga utan bygglov, behövs bygglov idag.
Stadsbyggnadsförvaltningen / 2011-12-08
Vindbruksplan för Orsa antagen
Orsa kommunfullmäktige antog 2011-11-28 upprättat förslag till vindbruksplan för Orsa
2017-07-04

Ny översiktsplan för Orsa kommun

Ett förslag till ny översiktsplan för Orsa kommun går nu ut till samråd. Alla får lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden 7 juli-15 september. I översiktsplanen beskrivs hur kommunen planerar att mark och vatten ska användas i framtiden.

Synpunkter på förslaget ska senast den 15 september 2017 ha inkommit till Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, Fredsgatan 12, 792 80 Mora eller via e-post, stadsbygg@mora.se

Du kan läsa planförslaget här genom att klicka på länken

Vill du lämna synpunkter kan du göra det i vårt webbformulär genom att klicka på länken

Planen finns också tillgänglig i bokform på:

  • Dalagatan 1 i Orsa, övre plan i foajén, öppettider mån-fre 09-15.30
  • Kulturhuset Orsa sockenbibliotek, öppettider mån-tors 10-18, fre 10-16
  • Skattunge handel, öppettider mån-fre 10-18, lör 10-13
  • Grönklitts Gästcenter, öppettider mån-sön 09-20
  • Noppikoski i Orsa besparingsskogs fiskevårds- och turistinformationsbod, alltid öppet

Öppna möten där planförslaget presenteras och diskuteras kommer att hållas:

  • Holens bystuga torsdag 24 aug kl. 18-20
  • Skattungbyns bystuga tisdag 29 aug kl. 18-20
  • Kulturhuset Orsa sockenbibliotek onsdag 6 sept kl. 18-20
Senast ändrad den 16 januari 2019
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer