den 19 januari 2019
Dagens namn: Henrik
Orsa kommun - helt enkelt!
Förvaltningschef

Tommy Ek, stadsbyggnadschef

Tommy Ek
Telefon: 0250-262 52
tommy.ek@mora.se

 
Kontakta oss

Huvudkontor MORA
Besöksadress: Fredsgatan 12
Postadress: 792 80 Mora
Telefon: 0250-262 70
Fax: 0250-148 39

Öppettider Mora:
Måndag-fredag 13.00-15.30

Besökskontor ORSA
Besöksadress: Dalagatan1
Postadress: Box 23,
794 21 Orsa 

Öppettider Orsa:
mån-tis, tor-fre 13.00-15.30

Öppettiderna kan variera vid semestertider och högtider, kontakta förvaltningen för aktuella öppettider.

stadsbygg@mora.se

 
Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen / 2017-07-04
Ny översiktsplan för Orsa kommun
Ett förslag till ny översiktsplan för Orsa kommun går nu ut till samråd. Alla får lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden 7 juli-15 september. I översiktsplanen beskrivs hur kommunen planerar att mark och vatten ska användas i framtiden.
Stadsbyggnadsförvaltningen / 2013-02-22
Planering i Mora och Orsa 2013 – fokus strandnära lägen
Mora och Orsas gemensamma stadsbyggnadsförvaltning ger för tredje året ut skriften Planering i Mora och Orsa efter ett varmt mottagande för första utgåvan.
Stadsbyggnadsförvaltningen / 2012-06-21
Utställd detaljplan för Styversbacken 21 juni - 3 augusti
Förslag till detaljplan för Södra Lisselhedsområdet, Styversbacken, omfattande del av fastigheten Vångsgärde 2:5 i Orsa kommun är utställd mellan 21 juni - 3 augusti 2012.
Stadsbyggnadsförvaltningen / 2012-03-05
Nya regler för bygglov i områden utanför sammanhållen bebyggelse
Med nya Plan- och bygglagen, som gäller idag, försvann begreppet samlad bebyggelse och i stället infördes begreppet sammanhållen bebyggelse. Detta betyder att på många tomter, där det tidigare gick att bygga utan bygglov, behövs bygglov idag.
Stadsbyggnadsförvaltningen / 2011-12-08
Vindbruksplan för Orsa antagen
Orsa kommunfullmäktige antog 2011-11-28 upprättat förslag till vindbruksplan för Orsa
2012-03-05

Nya regler för bygglov i områden utanför sammanhållen bebyggelse

Med nya Plan- och bygglagen, som gäller idag, försvann begreppet samlad bebyggelse och i stället infördes begreppet sammanhållen bebyggelse. Detta betyder att på många tomter, där det tidigare gick att bygga utan bygglov, behövs bygglov idag.
Flera byggnadsåtgärder kunde göras utan bygglov, utanför samlad bebyggelse, enligt gamla Plan- och bygglagen som upphörde i maj 2011.
 
Vilka områden som låg inom, respektive utanför samlad bebyggelse bedömdes av kommunernas byggnadsnämnder. Många områden i Orsa, framförallt vissa områden inom byar och även hela fäbodar, hade tolkats att ligga utanför samlad bebyggelse.
 
Med nya Plan- och bygglagen, som gäller idag, försvann begreppet samlad bebyggelse och i stället infördes begreppet sammanhållen bebyggelse.
Sammanhållen bebyggelse är bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller bara skiljs åt av exempelvis av en väg. Detta betyder att på många tomter, där det tidigare gick att bygga utan bygglov, behövs bygglov idag.
 
Utanför sammanhållen bebyggelse behövs inte bygglov för mindre tillbyggnad av bostadshus och komplementbyggnader. Fristående komplementbyggnader/uthus får också uppföras utan bygglov men dessa får inte dominera över det ursprungliga huset. Byggnadernas placering ska vara i omedelbar anslutning till bostadshuset. Närmare gräns än 4,5 m behövs grannars medgivande. Utan grannars medgivande behövs bygglov.
 
Om du går i byggtankar kontakta gärna Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa som lämnar rådgivning i byggfrågor och lagstiftning.
Senast ändrad den 16 januari 2019
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer