den 20 augusti 2018
Dagens namn: Bernhard, Bernt
Orsa kommun - helt enkelt!
Tf verksamhetschef samhälle

Anders Becker,
Tf. verksamhetschef Samhälle
Telefon: 0250-55 23 00
 

 
Kontakta oss

Postadress: Orsa kommun,   Box 23, 794 21 Orsa

E-post: samhalle@orsa.se

Besök kan ske efter överenskommelse.

 
Information till besökande

ADMINISTRATION
Verksamhetschef
Dalagatan 1
794 30 Orsa

KULTUR OCH FRITID
Kulturhus Konsthall Bibliotek
Kultur och fritidschef

Kung Gustavs väg 1
794 30 Orsa

Ungdomsverksamhet Föreningar
Ungdomens Hus
Skolgatan 14
794 30 Orsa

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION
Orsa Lärcentrum
Barkgatan 20
794 34 Orsa

INFASTRUKTUR OCH NÄRINGSLIV
Infrastruktur
Dalagatan 1
794 30 Orsa

Näringslivskontor
Dalagatan 1
794 30 Orsa

 

Samhälle

Inom verksamhetsområde Samhälle finns avdelningarna: Administration, Kultur och Fritid, Arbetsmarknad och integration, Infrastruktur och Näringsliv

ADMINISTRATION
Anders Becker, tf. verksamhetschef 
Telefon: 0250-55 23 00

Anna Erkers, administratör
Telefon: 0250-55 21 44

KULTUR OCH FRITID
Barbro Fischerström, avdelningschef
Telefon: 0250-55 22 70

Bibliotek
Informationsdisk, telefon: 0250-55 22 61
Öppettider
 

Erik Nilsson, vuxenbibliotekarie 
Telefon: 0250-55 22 71

Gunhild Bergquist, barn- och ungdomsbibliotekarie
Telefon: 0250-55 22 62

Monica Granlund, biblioteksassistent, bild- och konstarkiv
Telefon: 0250-55 21 41

Ann-Catrin Hallstensson, biblioteksassistent
Telefon: 0250-55 21 65

Katarina Nises, assistent 
Telefon: 0250-55 22 67
 
Catarina Alfredsson, skolbibliotekarie
Telefon: 0250-55 22 39
 
Kultur
Informationsdisk, telefon: 0250-55 22 61, Öppettider

Kristina Klockar
, kultursamordnare med fokus på barn och unga, ansvar för konsthall Telefon: 0250-55 22 66          
 
Monica Granlund, biblioteksassistent, bild- och konstarkiv
Telefon: 0250-55 21 41
 

Ungdomsverksamhet
Ungdomens Hus, telefon: 0250-55 24 15

Veronica Östberg, föreståndare Ungdomens Hus
Telefon 0250-55 24 12 

Robin Backäng, fritidsledare
Telefon:0250-55 24 22

Johanna Gudru, fritidsledare
Telefon: 0250-55 24 15

Christina Nordmark, ungdoms- och föreningsutvecklare
Telefon: 0250-55 22 24

Sanna Mjösberg, projektledare Ung integration
Telefon: 0250-55 24 11

Fritid
Ishall
Telefon: 0250-55 22 00

Sporthall
Telefon: 0250-55 22 47

Föreningar
Christina Nordmark, ungdoms- och föreningsutvecklare
Telefon: 0250-55 22 24    

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION 
Sebastijan Fjellborg, avdelningschef 
Telefon: 0250-55 21 27

Arbetsmarknad
Anders Rosell, arbetsmarknadshandläggare 
Telefon: 0250-55 21 20

Leif Pihl, arbetsmarknadshandläggare 
Telefon: 0250-55 22 75

Jan-Ove Holmberg, arbetsledare Komfix
Telefon: 0250-55 24 08

Bengt Andersson, arbetsledare Returbutiken 
Telefon: 0250-55 24 06

Integration
Abdirahman Ahmed Nur, integrationssamordnare.
Telefon: 0250-55 21 98

Anne Kasenene, integrationssamordnare. 
Telefon: 0250-55 23 02

Viveka Ländin Tysk, arbetsmarknadshandläggare. 
Telefon: 0250-55 24 20

INFRASTRUKTUR OCH NÄRINGSLIV
Infrastruktur 
Stadsnät
Vakant, frågor rörande stadnät klicka här

Mark- och skogsfrågor
Elin Djus, mark- och exploateringsingenjör, infrastruktur-koordinator.
Telefon: 0250-55 22 20

Gator och parker
Anneli Eriksson, trafikingenjör.
Telefon: 0250-55 21 66

Näringslivskontor
Olof Herko, näringslivsutvecklare.
Telefon: 0250-55 21 19

Klaus Csucs, näringslivskoordinator. 
Telefon: 0250-55 21 18

Wiktoria Lundqwist, projektanställd.
Telefon: 0250-55 22 55


Har ni frågor gällande vatten, avlopp- och avfallsfrågor kontakta NODAVA,
telefon 020-55 27 00

 

Senast ändrad den 28 juni 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer