den 28 april 2017
Dagens namn: Ture, Tyra
Orsa kommun - helt enkelt!
Chef samhällsplanering

Celia Yoshida Ahlin
Tel 0250-55 22 59
celia.yoshida-ahlin@orsa.se

  

 
Kontakta oss

Postadress: Box 23
794 21 Orsa
Besöksadress: Dalagatan 1

Telefon: 0250-55 21 44
E-post: tekniska@orsa.se

Öppettider:
Måndag-fredag   08.00-15.30
Lunchstängt       11.30-12.30

Besök på övrig tid kan ske efter överenskommelse.

 
Information till besökande

Samhälle/Fritids- & servicekontoret finns en trappa upp, på näringslivet.

Det finns hiss för den som behöver, hissen betjänar både under- och övervåning på Dalagatan.

Fritids- och servicekontoret
Gamla Brandstationen, Orsa

Inom Fritids- och servicekontoret finner du följande områden:

  • Gator/vägar och parker
  • Fritidskontor & friluftsliv
  • Föreningsservice
  • Kommunens kök (skolor/förskolor & äldreboenden)
  • Kommunens mark/skog
  • Bredband/stadsnät
  • Ungdomens Hus
  • Integration
     

Vatten, avlopp och avfallsfrågor handhas sedan 1 juli 2010 av Norra Dalarnas Vatten och Avfall AB.

Förvaltningschef
Celia Yoshida Ahlin
Telefon: 0250-55 21 00
celia.yoshida-ahlin@orsa.se

Assistent/utskottssekreterare
Anna Frost Thunell
Telefon: 0250-55 21 44
anna.frost-thunell@orsa.se

Fritidskonsulent
Hilda Aspman
Telefon: 0250-55 24 12
hilda.aspman@orsa.se

Ungdomssamordnare
Christina Nordmark
Telefon: 0250-552254
christina.nordmark@orsa.se

Projekt "Ung integration"
Sanna Mjösberg
Telefon: 

Ungdomens Hus
Telefon: 0250-552422

Integration
Åse Wadlund
Telefon: 0250-52 21 99
ase.wadlund@orsa.se

Abdirahman Ahmed Nur
Telefon: 0250-55 21 98
abdirahman-ahmed.nur@orsa.se

Gator och parker
Jan-Åke Helin

Ishallen
Mikael Jacksson
Börje Augustsson
Håkan Laggar
Johnny Jonasson

Sporthallen
Per Berg
Per Hansson

Friluftslivet
Lars-Erik Nord

Önskar ni komma i kontakt med någon av personalen på våra anläggningar, vg ring tfn 0250-55 21 44 eller skicka ett mail till anna.frost-thunell@orsa.se

Stadsnät
Per-Olof Fillman
Telefon: 0250-55 21 35
per-olof.fillman@orsa.se

Mark- och skogsfrågor
Vg tag kontakt med assistent Anna Frost Thunell (0250-552144) för vidare hänvisning.

Senast ändrad den 9 januari 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer