den 23 augusti 2017
Dagens namn: Signe, Signhild
Orsa kommun - helt enkelt!
Chef samhälle

Celia Yoshida Ahlin
Tel 0250-55 22 59
celia.yoshida-ahlin@orsa.se

  

 
Kontakta oss

Postadress: Box 23
794 21 Orsa
Besöksadress: Dalagatan 1

Telefon: 0250-55 21 44

E-post: samhälle@orsa.se

Öppettider:
Måndag-fredag   08.00-15.30
Lunchstängt       11.30-12.30

Besök på övrig tid kan ske efter överenskommelse.

 
Information till besökande

Samhälle/Fritids- & servicekontoret finns en trappa upp, på näringslivskontoret.

Stadsnätskontoret finns en trappa ned, längst in till höger i lokalen.

Det finns hiss för den som behöver, hissen betjänar både under- och övervåning på Dalagatan.

AME/integration finner ni på fd Orsa Lärcentrum. 

I kulturhuset finner ni kultur- och bibliotekspersonal, likaså Kultur- och fritidschef.

Samhälle

Inom Samhälle finner du följande områden:

 • Gator/vägar och parker
 • Fritidskontor & friluftsliv
 • Föreningsservice
 • Kommunens mark/skog
 • Bredband/stadsnät
 • Ungdomens Hus
 • Integration
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Näringslivskontor
 • Bibliotek/Kulturhus

   

Vatten, avlopp och avfallsfrågor handhas sedan 1 juli 2010 av Norra Dalarnas Vatten och Avfall AB.

Förvaltningschef
Celia Yoshida Ahlin
Telefon: 0250-55 21 00
E-post: celia.yoshida-ahlin@orsa.se

Assistent/utskottssekreterare
Anna Frost Thunell
Telefon: 0250-55 21 44
E-post: anna.frost-thunell@orsa.se

Kultur- och fritidschef
Barbro Fischerström
Telefon: 0250-55 22 70
E-post: barbro.fischerstrom@orsa.se

Fritidskonsulent
Vakant

Ungdomssamordnare
Christina Nordmark
Telefon: 0250-55 22 54
E-post: christina.nordmark@orsa.se

Projekt "Ung integration"
Sanna Mjösberg
Telefon: 0250-55 24 11

Ungdomens Hus
Telefon: 0250-55 24 22

Arbetsmarknadsenheten
Anders Becker, enhetschef
Telefon: 0250-55 23 00
E-post: anders.becker@orsa.se

Integration
Åse Wadlund
Telefon: 0250-52 21 99
E-post: ase.wadlund@orsa.se

Abdirahman Ahmed Nur
Telefon: 0250-55 21 98
E-post: abdirahman-ahmed.nur@orsa.se

Gator och parker
Anneli Eriksson, trafikingenjör
Telefon: 0250-55 21 66
E-post: anneli.eriksson@orsa.se

Jan-Åke Helin
Telefon: 0250-55 22 15

Ishallen
Mikael Jacksson
Börje Augustsson
Håkan Laggar
Johnny Jonasson
Telefon ishallen: 0250-55 22 00

Sporthallen
Per Berg
Per Hansson
Telefon sporthallen: 0250-55 22 47

Friluftslivet
Lars-Erik Nord
Telefon: 0250-55 22 50

Stadsnät
Per-Olof Fillman
Telefon: 0250-55 21 35
E-post: per-olof.fillman@orsa.se

Mark- och skogsfrågor
Elin Djus, mark- och exploateringsingenjör, infrastruktur-koordinator
Telefon: 0250-55 22 20
E-post: elin.djus@orsa.se

Näringslivskontoret
Olof Herko
Telefon: 0250-55 21 19
E-post: olof.herko@orsa.se

Klaus Csucs, näringslivskoordinator
Telefon: 0250-55 21 18
E-post: klaus.csucs@orsa.se

Bibliotek/Kulturhus
Erik Nilsson, vuxenbibliotekarie
Telefon: 0250-55 22 71
E-post: erik.nilsson@orsa.se

Gunhild Bergquist, barn- och ungdomsbibliotekarie
Telefon: 0250-55 22 62
E-post: gunhild.bergquist@orsa.se
 
Ann-Catrin Hallstensson biblioteksassistent 
Telefon: 0250-55 21 65
Cathrin Stanford, informatör, kultur/biblioteksassistent, bildarkivet
Telefon: 0250-55 22 65
E-post: cathrin.stanford@orsa.se

Katarina Nises, assistent
Telefon: 0250-55 22 67
E-post: katarina.nises@orsa.se

Kristina Klockar, kultursamordnare
Telefon: 0250-55 22 66
E-post: kristina.klockar@orsa.se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 På skolbiblioteken                                                                                                
Catarina Alfredsson, skolbibliotekarie
Telefon: 0250-55 22 39 (Orsaskolan)
E-post: catarina.alfredsson@orsa.se
 


 

Senast ändrad den 22 augusti 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer