den 19 oktober 2018
Dagens namn: Tore, Tor
Orsa kommun - helt enkelt!
Nyheter
Nyheter / 2018-10-18
Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet bildar majoritet i Orsa
Efter valet till kommunfullmäktige i september är det klart vilka partier som kommer att ingå i den styrande majoriteten i Orsa. Med 16 av 31 mandat bildar C, KD och MP majoritet för kommande mandatperiod.
Nyheter / 2018-10-17
Utmärkelser för föreningslivet 2018
Tre personer tilldelades utmärkelser för sina insatser inom det ideella föreningslivet i Orsa Kommun.
Nyheter / 2018-10-17
Vi vill ha dina synpunkter
Hej, är du en av de 800 orsabor som fått Orsa kommuns Medborgarundersökning från SCB hem i din brevlåda?
Nyheter / 2018-10-16
Information om Orsa stadsnät
Nyheter / 2018-10-10
Orsa kommun går vidare med att bygga ut allmänna vatten- och avloppsledningar (VA) i Grönklitt
Under måndagen beslutade kommunfullmäktige i Orsa att gå vidare med planerna på att bygga ut de kommunala vatten- och avloppsledningarna i Grönklitt.

Orsanyheter i media hittar ni här:

Orsa i media


 

Nyheter
2018-10-18

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet bildar majoritet i Orsa

Efter valet till kommunfullmäktige i september är det klart vilka partier som kommer att ingå i den styrande majoriteten i Orsa. Med 16 av 31 mandat bildar C, KD och MP majoritet för kommande mandatperiod.

 

Bengt-Åke Svahn, Mikael Thalin och Joep Meens
Bengt-Åke Svahn (KD), Mikael Thalin (C) och Joep Meens (MP)

– Det här är en fortsättning på det goda samarbete partierna har haft under de gångna fyra åren och jag ser fram emot att jobba vidare i den andan. Det är viktigt att söka ett brett samförstånd med alla partier i kommunfullmäktige med Orsas bästa för ögonen, vilket kommer att vara en viktig utgångspunkt för majoritetens arbete, säger Mikael Thalin (C) som fortsätter som kommunstyrelsens ordförande.

Den politiska inriktningen ligger på skola, äldreomsorg och tillväxtfrågor. Det är en fortsättning på det arbete som inleddes efter förra valet. Även om skolan har förbättrade resultat så krävs det ett fortsatt utvecklingsarbete för att ligga kvar på den nivån, vilket kommer att vara en viktig utgångspunkt.

Man ska känna sig trygg med att åldras i Orsa och ett kvalitetsarbete har påbörjats men än återstår en hel del arbete. Fler trygghetsboenden måste skapas.

– Äldreomsorgen är viktig. Vi ska förbättra nöjdheten och tryggheten för omsorgstagarna, säger Bengt-Åke Svahn (KD)

I den politiska plattformen är miljö- och klimatarbetet en viktig del.

– Kommunens ska ha ett samordnat och aktivt arbete med miljö- och klimatarbete i enlighet med Agenda 2030, säger Joep Meens (MP). Det finns till exempel plats för fler solenergianläggningar på kommunens fastigheter.

En sund och stabil kommunal ekonomi är utgångspunkten för arbetet. Prognoserna pekar på betydligt tuffare ekonomiskt utrymme de kommande åren. En annan utmaning är kompetensförsörjningen.

– Vi har ett bra utgångsläge med engagerade medarbetare, en tydlig organisation och en budget i balans, säger Mikael Thalin. Vi är taggade att fortsätta jobba för Orsas bästa!

Senast ändrad den 26 maj 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer