den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!
Nyheter
Nyheter / 2019-01-10
Orsa Bibliotek & Kulturhus
Bokcirkel på dagtid startar inom kort
Nyheter / 2019-01-08
Ny hiss i Orsa Kulturhus
Från och med måndag 14 januari kommer hissen att vara avstängd i Kulturhuset
Nyheter / 2019-01-07
Orsa Kulturhus
Sista dagarna för Orsa Grafikverkstads utställning och extraöppet på onsdag kväll
Nyheter / 2018-12-27
Evenemang på Orsa Kulturhus
Orsa Konstförenings medlemsutställning
Nyheter / 2018-12-20
Ny webbplats för Brandkåren Norra Dalarna
Som en tidig julklapp lanserade Brandkåren Norra Dalarna den 19 december sin webbplats. Detta eftersom räddningstjänsten i Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen från och med 1 januari kommer att ingå i ett förbund.
2018-04-13

Orsa kommun inleder arbete med ny grafisk profil

Kommunikationen i Orsa kommun behöver bli tydligare, mer enhetlig och mer modern. Därför inleds nu arbetet med att ta fram en ny grafisk profil som ska ge kommunen verktyg för detta.

Orsa kommun har idag en tillfällig grafisk manual som togs fram 2015, i väntan på att omorganisationen skulle bli färdig. Den tillfälliga manualen saknar många delar som verksamheterna efterfrågar. Det har gjort att enskilda medarbetare och chefer själva behövt skapa det som saknas. Resultatet är en rik och spretig variation av logotyper, färger, typsnitt och mallar och e-postsignaturer.

–  Det signalerar inte en professionell organisation utan ger ett spretigt och amatörmässigt intryck. Det tar också onödigt mycket arbetstid av medarbetare och chefer att själva skapa dessa grafiska delar när nya behov uppstår, säger Emma Jidemyr, kommunikationsansvarig i Orsa kommun.

Den tillfälliga manualen saknar dessutom helt digitala delar som behövs till intranät, ny extern webbplats och sociala medier. På offentliga webbplatser ställs stora krav på tillgänglighet, och det omfattar även den grafiska kommunikationen. Att texten är läsbar, att vi använder tillgängliga typsnitt och att färgerna har rätt kontraster är några exempel som finns med i det så kallade Webbdirektivet som kommer att införas i svensk lagstiftning under september 2018. 

Kommunikation var en av de saker som kom fram i organisationsöversynen 2015 - 2016 som ett förbättringsområde som Orsa kommun måste prioritera och bli bättre på. En tydlig och lättanvänd grafisk profil stärker både den interna och den externa kommunikationen.

Advant – ny samarbetspartner

Arbetet kommer att göras tillsammans med kommunikationsbyrån Advant. Advant finns i Karlstad och har lång erfarenhet av att jobba med kommuner och offentliga organisationer. De har även ett tydligt fokus på tillgänglighet och digital kommunikation. Advant har tidigare gjort grafiska profiler åt bland annat Hammarö kommun och Örebro kommun.  Läs mer om Advant här

Arbetssätt

Advant kommer att ordna tre stycken olika workshops i Orsa, där medarbetare, chefer, politiker och allmänheten kommer att bjudas in. Fokus på workshoparna blir att diskutera Orsas identitet och vad Orsa ska kommunicera för värden, både som plats och kommunen som arbetsgivare. Datum för samtliga dessa workshops blir måndagen den 7 maj – spara datumet, en inbjudan kommer snart!

Advant kommer även att göra en enkät för att samla in information om Orsas identitet och vad Orsa står för. Enkäten kommer att offentliggöras här på orsa.se och alla som vill är välkomna att delta.

Uppdraget till Advant är sedan att sammanställa, analysera och omforma informationen som kommer in från workshops och enkät till ett grafiskt uttryck i den nya profilen. Den nya grafiska profilen ska ha en viss igenkänning från den nuvarande profilen, allt görs inte om från grunden men däremot görs en uppdatering. Den nya profilen ska vara användarvänlig, tillgänglighetsanpassad, estetisk tilltalande, modern och lätt att uppdatera när nya behov uppstår.

– Vi hoppas att så många som möjligt engagerar sig och ger input i enkät och workshops. Vi behöver skapa en tydlig, gemensam bild av Orsas identitet. När det sedan gäller själva utformandet av den grafiska profilen så blir det en mindre styrgrupp som får ta beslut, där kommer inte alla att få tycka till. Smaken är subjektiv och alla kommer kanske inte bli nöjda med allt, men det viktiga är att kommunen får en ny grafisk profil som vi kan känna oss stolta över och vilja använda, säger Emma Jidemyr.

Tidsplan

Planen är att grundinnehållet i profilen ska vara klar innan midsommar. Sedan kommer en handlingsplan göras för att planera hur och när alla de olika delarna i den nya profilen ska införas. 

 

Senast ändrad den 26 maj 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer