den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!

För Dig med funktionsnedsättning


Vårt uppdrag är att ge stöd till dig som har funktionsnedsättning. Vår ambition är att ge ett personligt, anpassat och välfungerande stöd utifrån ditt behov.

Det viktigaste för oss är att vårt stöd leder till att du som har funktionsnedsättning kan delta aktivt i samhället och att det ger dig en högre känsla av självständighet och en god livskvalitet. Målet är att ge dig som har funktionsnedsättning möjlighet att leva som andra.

Du som behöver särskild hjälp och stöd på grund av en funktionsnedsättning erbjuds olika former av insatser.

Det är två lagar som reglerar stödet:

  • Socialtjänstlagen, SoL
  • Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

Målet med socialtjänstlagen (SoL) är att tillgodose behov så att du uppnår skälig levnadsnivå medan LSS-lagen ska tillgodose behov så att du uppnår goda levnadsvillkor. Stödet som ges från socialtjänsten ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), ger människor med vissa funktionsnedsättningar rätt till insatser om behov föreligger.

Tystnadsplikt och sekretess
Vi som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får berätta för någon obehörig om dig och dina personliga förhållanden.

 

 

 

Senast ändrad den 20 december 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer