den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakt

Biståndshandläggare/
Norra Dalarnas Myndighetsservice


Telefon: 0250-26 500

Telefontid: 08.30 - 12.00 varje helgfri vardag

 
 
Matsedeln

                                                                                                                                                                                                                                                     

Äldreomsorg


Enligt socialtjänstlagen ska alla få förutsättningar att bo kvar i sitt eget hem under trygga förhållanden så länge man själv önskar. För att detta ska vara möjligt krävs det ibland hjälp och stöd i form av hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård, bostadsanpassning m.m.

Äldreomsorgen arbetar för att människor skall kunna åldras värdigt och tryggt i Orsa Kommun. Insatserna skall utföras utifrån den enskildes egna behov och önskemål. Det är också vår uppgift att stödja och avlasta anhöriga/närstående genom olika former av insatser. Kommunen tillhandahåller lägenheter i äldreboende (särskilt boende) då hjälpbehovet inte kan tillgodoses i det ordinära boendet.

Hos oss får du god vård, omsorg och service efter ditt behov. Du bemöts med respekt och värdighet. Det är viktigt för oss att du bestämmer själv, behåller din personliga integritet och känner trygghet.

 

Här kan du läsa om våra värdighetsgarantier:


Särskilt boende

 

 

Människor spelar kort

 

Senast ändrad den 16 februari 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer