den 29 juni 2017
Dagens namn: Peter, Petra
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakt

Korttidsavdelningen Sparven
Tfn 0250 - 55 23 31

Enhetschef
Jan Lindqvist
Tfn. 0250 - 55 24 29

Postadress:
Box 23
794 21 Orsa

Besöksadress:
Kaplansg. 19

Kommunens biståndshandläggare

Korttidsboende

På Orsagården finns korttidsboendet Sparven. Korttidsboende innebär vård under en kortare period för rehabilitering samt planerade eller akuta behov av avlösning för anhöriga som vårdar närstående.

För att få korttidsboende krävs ett biståndsbeslut. Kontakta kommunens biståndshandläggare.

 

 

Senast ändrad den 5 september 2016
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer