den 19 januari 2019
Dagens namn: Henrik
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakta oss

Förskoleassistent
Ellenor Smids
0250-55 22 11
ellenor.smids@orsa.se

 
 
Förskola
Förskola / 2019-01-08
Nya avgiftsnivåer för maxtaxan i förskola och fritidshem
Från och med 1 januari 2019 höjs inkomsttaket för avgiften enligt nationella regler. Inkomsttaket indexeras till 47 490 kr per månad 2019.
Förskola / 2016-01-12
Nya avgiftsnivåer för maxtaxan
Från och med 1 januari 2016 höjs inkomsttaket för barnomsorgsavgiften enligt nationella regler. Inkomsttaket indexeras till 43 760 kr per månad 2016.
Förskola / 2014-09-18
Förskolan i Orsa i topp bland Sveriges kommuner
Förskoleupproret har jämfört Skolverkets statistik 2013 om förskolan. Vi har rangordnat kommunerna utifrån statistiken och utifrån olika kategorier. Undersökningen presenterades 10 september 2014 och baseras på Skolverkets statistik från 2013.
Förskola / 2013-10-24
Barnomsorgsfakturorna försenade
På grund av tekniska problem så har inte barnomsorsfakturorna för september skickats ut förrän idag, 24 okt. På måndag eller tisdag kommer den i din brevlåda. Vi ber om ursäkt för detta.
Förskola / 2013-09-10
Framtidsmuséet på besök
Den 29 augusti hade förskolepersonalen i Orsa en studiedag under temat "Hur vi kan arbeta med naturvetenskap och teknik med våra förskolebarn?"

Ansöka om förskola och fritidshem

Förskola och fritidshem erbjuds för barn i åldern 1-13 år i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier eller barnets eget behov. Arbetslösa och föräldralediga med yngre syskon erbjuds 15 timmar i veckan, gäller inte för fritids.

Förskoleverksamheten omfattar barn mellan ett och fem år och yngre barn som av psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling. Fritidshemsverksamheten omfattar barn till och med 13 års ålder som är inskrivna i grundskola eller motsvarande skolform enligt Skollagen. Vi erbjuder plats till de barn som stadigvarande vistas i kommunen.

Ansökan om förskoleplats får lämnas 4 månader före önskat startdatum, glöm inte att räkna med 14 dagars inskolning. Vi garanterar en förskoleplats inom fyra månader efter inlämnad ansökan. Var därför ute i god tid. Kön är gemensam för hela kommunen. Detta innebär att om plats inte kan erbjudas enligt önskemål så erbjuds plats på annan enhet. Om man tackar nej till ett erbjudande så placeras man sist i aktuell kö om man vill stå kvar.

Fördelning av lediga förskoleplatser baseras på anmälningsdatum i kön, ålder, vald namngiven förskola/fritidshem. Då ett av flera köanmälda syskon får erbjudande om plats, lämnas förtur till övriga syskon. Om flera barn har samma anmälningsdatum går det äldsta barnet före, för fritidshem går yngre barn före äldre. Från turordningsreglerna finns några undantag: 

  • Företräde ska lämnas till barn som av bedöms vara i behov av särskilt stöd.
  • Syskon till barn som har kommunal plats har syskonförtur till samma förskoleverksamhet. Som syskon räknas barn som är folkbokförda i samma hushåll.
  • Köanmälda omplaceringar mellan rektorsområdena har förtur till höstintagningen.


Inskolningstiden på förskola är två veckor och på fritids en vecka. 

7 dagar per läsår är förskolan/fritidshemmen stängda för verksamhetsutveckling.

Orsa kommun tillämpar Maxtaxa sedan 1 jan 2002, avgiften baseras på familjens sammanlagda inkomst före skatt. Avgiften debiteras 12 månader per år och faktureras i efterskott.

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna som föräldrar ställer till oss ...

Vanliga frågor om förskolan

Vanliga frågor om fritids

 
Välkommen med din ansökan!
Senast ändrad den 11 januari 2019
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer