den 14 december 2017
Dagens namn: Sten, Sixten
Orsa kommun - helt enkelt!
Rektor

Musikskolans rektor Olle Moraeus

Olle Moraeus
Telefon: 0250-55 22 63
Mobil: 070-528 06 66
olle.moraeus@orsa.se

 
Kontakta oss

Postadress: Box 23, 794 21 Orsa
Besöksadress: Skolgatan 14
Telefon: 0250-55 22 63 
Fax: 0250-55 23 14

Musiklärare
Glenn Jönefors
Telefon: 0250-55 22 63 
glenn.jonefors@orsa.se

 
Bra att veta

Musikskoleavgifter
Fr.o.m. HT 2016 är musikskolan avgiftsfri.

Kontaktpolitiker 2015-2018
Barn- och utbildningsutskottet utser kontaktpolitiker till varje rektors-/förskolechefsområde.

Musikskolan
Annika Lemme (V)
Anders Rosell (S) 

Musikundervisning i grupp

Musikskolan


Musikskolan i Orsa har ca 300 elever som undervisas antingen enskilt eller i grupp. De allra minsta eleverna återfinns i de s k Suzuki-grupperna på fiol, som startar redan i förskoleåldern. Undervisningen erbjuds under hela grundskolan och gymnasiet och i vissa fall kan även vuxenundervisning erbjudas.

Ladda hem musikskolans senaste kvalitetsredovisning här. 

Anmälan till musikskolan finns här.

Skolans egen hemsida med massor av information hittar ni här.

Senast ändrad den 21 november 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer