den 20 oktober 2017
Dagens namn: Sibylla
Orsa kommun - helt enkelt!
Rektor

Musikskolans rektor Olle Moraeus

Olle Moraeus
Telefon: 0250-55 22 63
Mobil: 070-528 06 66
olle.moraeus@orsa.se

 
Kontakta oss

Postadress: Box 23, 794 21 Orsa
Besöksadress: Skolgatan 14
Telefon: 0250-55 22 63 
Fax: 0250-55 23 14

Musiklärare
Glenn Jönefors
Telefon: 0250-55 22 63 
glenn.jonefors@orsa.se

 
Bra att veta

Musikskoleavgifter
Fr.o.m. HT 2016 är musikskolan avgiftsfri.

Kontaktpolitiker 2015-2018
Barn- och utbildningsutskottet utser kontaktpolitiker till varje rektors-/förskolechefsområde.

Musikskolan
Annika Persson (V)
Magnus Bjurman (S) 

Musikundervisning i grupp

Musikskolan


Musikskolan i Orsa har ca 300 elever som undervisas antingen enskilt eller i grupp. De allra minsta eleverna återfinns i de s k Suzuki-grupperna på fiol, som startar redan i förskoleåldern. Undervisningen erbjuds under hela grundskolan och gymnasiet och i vissa fall kan även vuxenundervisning erbjudas.

Ladda hem musikskolans senaste kvalitetsredovisning här. 

Anmälan till musikskolan finns här.

Skolans egen hemsida med massor av information hittar ni här.

Senast ändrad den 8 mars 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer