den 28 april 2017
Dagens namn: Ture, Tyra
Orsa kommun - helt enkelt!
Elevhälsochef

Ninni Holm
Telefon: 0250-55 23 78
ninni.holm@orsa.se

Postadress: Box 23, 794 21 Orsa
Besöksadress: Målargränd 2 A

 
 
Bra att veta

Kontaktpolitiker 2015-2018
Barn- och utbildningsutskottet utser kontaktpolitiker till varje rektors-/förskolechefsområde.

Elevhälsan
Renate Tegethoff Jobs (FP)
Bengt-Åke Svahn (KD)

Logotyp för navetElevhälsa

(för barn och elever inskrivna i Orsa kommuns förskola, pedagogisk omsorg och grundskola)

Barn och ungdomsteamet NAVET är ett verksamhetsområde inom LÄRANDE. Dess uppgift är att, genom olika insatser, stödja Orsa kommuns rektorsområden i deras strävan att uppnå mål uttryckta i våra styrdokument.
 
Elevhälsan består av olika professioner som samverkar med varandra. Syftet med ett team bestående av flera yrkeskompetenser är att få en helhetssyn vad gäller kunskap, samverkan och samordning i det dagliga arbetet, för att skapa möjligheter för alla barn/elever, att på bästa sätt utveckla och använda de egna resurserna i förskola och skola. Vi arbetar med barnet/eleven eller familjen och vi arbetar med lärare och pedagoger i förskola och grundskola.

Första kontakten med oss inom Elevhälsan sker främst genom skolan via en ärendeblankett med en beskrivning av önskad insats. Vid enklare rådgivning kan även telefon- eller mailkontakt ske direkt med önskad person. När det gäller skolsköterska och kurator kan du som elev eller förälder kontakta oss direkt.

I Elevhälsan ingår:
 • Skolsköterskor
 • Skolpsykolog
 • Specialpedagoger
 • Specialpedagog/tal
 • Specialpedagog/hörsel
 • Skolkuratorer
NAVET kan erbjuda:
 • Förebyggande hälsoarbete
 • Fortbildningar, kompetensutveckling
 • Kartläggningar och utredningar
 • Handledning och konsultation
 • Samtal, råd och stöd
 • Arbete tillfälligt tillsammans med barn/elev, enskilt eller i grupp
 • Medverka till ökat samarbete mellan skolor
Senast ändrad den 8 mars 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer