den 20 juni 2018
Dagens namn: Linda
Orsa kommun - helt enkelt!
Handläggare åk F-9

Skolskjutshandläggare Mora/Orsa
Roger Pedersen
0250-260 95
roger.pedersen@mora.se

Orsaskolan
Ann-Sofie Hedberg
0250-55 22 33
ann-sofie.hedberg@orsa.se

Kyrkbyns skola
Tina Hugg
0250-55 23 29
kristina.hugg@orsa.se

Bergetskolan
Madeleine Herko Jonsson
0250-55 21 89
madeleine.herko-jonsson@orsa.se

Digerbergets skola
Madeleine Herko Jonsson
0250-55 21 89
madeleine.herko-jonsson@orsa.se

 
Tidtabeller

Tidtabell 2017/2018

Busslinjekarta med hållplatser

Från 6/11 kommer linje 971 att starta 5 minuter tidigare för att eleverna ska hinna i tid till skolan. Startar kl. 07.12 från Born. 

Tidtabell linje 971

Från 18/12 kommer linje 343 att starta 5 minuter tidigare för att eleverna ska hinna i tid till skolan. Startar kl. 07.37 från Vångsgärde.

Tidtabell linje 343

 
Vill du ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts

Lämnas/skickas till respektive skolassistent som handlägger ansökan och delar ut busskortet om ansökan beviljas av rektor.


Är du inte beviljad skolskjuts men ändå vill åka buss, går det bra att köpa Dalatrafiks busskort på bussen. Se priser på de olika korten på www.dalatrafik.se


Busskort för gymnasieelever, kontakta respektive gymnasieskola för mer information.

Skolskjutsar

Skolskjuts anordnas till den skola eller den förskoleklass som kommunen anvisat eleven till, eller till den skola eleven själv valt, om den skolskjutsen ryms inom den ordinarie skolskjutstrafiken.

Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut för respektive årskurs. Som alternativ form av skolskjuts för skolskjutsberättigad elev kan ersättning för självskjuts utbetalas om kommunen så beslutar efter samråd med vårdnadshavare.

Skolskjuts anordnas för elever

 • i åk F-3 med en skolväg som överstiger 2 km
 • i åk 4-6 med en skolväg som överstiger 3 km
 • i åk 7-9 med en skolväg som överstiger 4 km
 • i gymnasiet med en skolväg som överstiger 6 km
 • som måste passera över E45:an för att komma till sin anvisade skola och ingen planskild korsning finns tillgänglig
 • som har rätt till skolskjuts till sin ordinarie skola men väljer annan skola (måste rymmas inom den ordinarie skolskjutstrafiken)

Föräldrarna har ansvaret för eleven på dennes väg från hemmet till skolan eller skolskjutshållplatsen. Eleven är ansvarig för att resan blir registrerad genom att dra sitt skolkort vid varje resa.

Kortet är en värdehandling som ska behållas under hela elevens skolgång eller så länge eleven är skolkortsberättigad. Inför varje nytt läsår görs en ny bedömning om eleven är berättigad till skolkort, efter det laddas aktuell giltighetsperiod på kortet. Korten är personliga och får inte lånas ut till någon annan. Kortet kan spärras om eleven inte är berättigad eller om kortet missbrukas.

Grundskolekortet är märkt på baksidan med elevens namn och nuvarande skola. Byter eleven skola och fortfarande är skolkortsberättigad behålls kortet hela elevens skolgång även gymnasieskola.

Läs mer om definitioner, regler, väntetider, ansvar i vårt Skolskjutsreglemente.

____________________________________________________________________

Ny hantering av skolskjuts och skolkort fr.o.m. läsåret 17/18

Dessa elever får automatiskt skolkort utskickade per post:

 • Elever berättigade enligt avstånd*, farlig skolväg*, eller likformighet inom ett väl avgränsat bostadsområde* från folkbokföringsadress till anvisad skola.

Dessa elever får ansöka om skolkort:

 • Elever berättigade enligt avstånd*, farlig skolväg*, eller likformighet inom ett väl avgränsat bostadsområde* från folkbokföringsadress till anvisad skola.
  • Elever med växelvis boende. Eleven måste bo växelvis ungefär lika mycket hos båda föräldrarna. Båda föräldrarna ska vara folkbokförda i Orsa kommun.
  • Elever med särskilda behov.
  • Elever som behöver vinterskjuts.

Dessa elever får ansöka om skolkort:

 • Elever berättigade enligt avstånd*, farlig skolväg*, eller likformighet inom ett väl avgränsat bostadsområde* från folkbokföringsadress till vald skola.
  • Elever som gjort eget skolval inom Orsa kommun. Beviljas om skolskjutsen kan organiseras på sådant sätt att det inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

* i enlighet med vårt Skolskjutsreglemente ovan

Senast ändrad den 7 juni 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer