den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakt

Avdelningschef:
Annika Bruks
Telefon: 0250-55 23 70
annika.bruks@orsa.se

Postadress:
Box 23
794 21 Orsa

Besöksadress: Stensgatan 6  (Dagcenter)
 

 

Insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen)


Vuxna med psykisk funktionsnedsättning har genom kommunen möjlighet att få hjälp inom ett flertal områden:

Boendestöd
Boendestödet skall bistå den enskilde med grundläggande stöd i träning och social rehabilitering. Personalen ska verka för att göra sig själva överflödiga så att den enskilde klarar sig på egen hand. Boendestödet arbetar efter individuella behov efter en individuell plan enligt modellen integrerad psykiatri.

Dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade
Gränden är en verksamhet för personer som har behov av social samvaro. Gränden har öppet varje dag 13-15.

Sysselsättning/Aktiviering
En meningsfull sysselsättning som är individuellt anpassad.

Kontaktperson
Om du behöver hjälp att bryta din isolering och få stöd i att hitta en meningsfull fritidsaktivitet.

Vem har rätt till stöd?
Ta kontakt med biståndshandläggaren om du vill ansöka om någon stödinsats. Biståndshandläggaren utreder behovet och beslutar utifrån socialtjänstlagen vilken hjälp som du har rätt till. Du får sedan ett skriftligt beslut. Är man ej nöjd med beslutet har man rätt att överklaga detta.

Överklagan
Ett beslut om avslag kan överklagas till Förvaltningsrätten. Här finner du information om hur du överklagar ett beslut.

Akut hjälpbehov
Från och med den sista april 2011 finns ingen psykiatrisjuksköterska i kommunen. Vid behov får man vända sig till vårdcentralen eller psykiatriska mottagningen i Mora.

Senast ändrad den 20 december 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer