den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!

Du kan lämna klagomål på olika sätt, dels genom att kontakta avdelningschefen för den verksamhet du vill klaga på. Dels genom vår klagomålsblankett, eller via brev eller e-post.

Klagomålsblankett
                                                omsorg@orsa.se

Brev skickas till:

Orsa kommun
Verksamhet Omsorg
Box 23

794 21 Orsa

 

Goda tips och idéer

Vi tar gärna emot tips och idéer om hur vi kan förbättra verksamheten via länken här.
 

 

Klagomål

För oss som jobbar inom socialförvaltningen är det angeläget att hålla en hög kvalitet på det arbete vi utför.
 
Ingen kommun är perfekt. Är du missnöjd med något, låt oss få veta det. Vi kan inte lösa allt, men mycket. Och knyter du handen i fickan blir ingenting gjort.
 
Vi lovar att dina synpunkter kommer att tas på allvar även om du väljer att vara anonym. Alla klagomål sammanställs och används sedan som underlag för vår kvalitetsutveckling. Vi garanterar att inga negativa konsekvenser skall uppstå för den som framför klagomål.
 
Inom 10 dagar från det att vi mottagit dina synpunkter blir du kontaktad av någon ansvarig person inom förvaltningen, förutsatt att du angett att du vill bli kontaktad.

 
Observera att missnöje med ett tidigare fattat biståndsbeslut hanteras i vanlig ordning enligt den överklagningshänvisning du fått i samband med beslutet.     
 
 

Patientnämnden

Är man fortfarande inte nöjd kan man alltid ta kontakt med Patientnämnden.

Patientnämnden är en fristående, opartisk instans reglerad enligt lag. Patientnämnden hjälper till att reda ut dina problem genom kontakter med din vårdgivare och informerar dig om dina rättigheter som vårdtagare.

 

Senast ändrad den 20 december 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer