den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakta oss
Din skrivelse med överklagan sänder du till:

Orsa Kommun
Verksamhet Omsorg
794 21  ORSA 
Tfn:0250-55 23 50 vx
 

Överklagan

Om du är missnöjd med det beslut som fattats angående ditt ärende kan du överklaga detta.
 
Det är inte svårt att överklaga. Här är några hållpunkter för överklagan:
  • Ange vilket beslut som överklagas
  • Ange vad för något i beslutet som du överklagar
  • Ange vilken ändring i beslutet du vill ha
  • Uppge ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer
  • Underteckna skrivelsen med datum och namn
  • Om du anlitar ombud kan även ombudet underteckna skrivelsen men då måste du bifoga en fullmakt
  • Behöver du fler upplysningar om hur man överklagar kan du vända dig till din handläggare hos oss. Om du vill kan din handläggare hjälpa dig med överklagandet
För att Förvaltningsrätten ska kunna ta upp ett överklagande måste skrivelsen ha inkommit till socialförvaltningen inom 3 veckor från den dag då du fick del av beslutet (förvaltningslagen § 23)
 
 
Senast ändrad den 28 december 2016
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer