den 16 januari 2019
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakt

Socialkontoret
Telefon: 0250-55 23 50

Postadress:
Box 23
794 21 Orsa

Besöksadress:
Lillågatan 2

Fax: 0250-55 23 51
omsorg@orsa.se

 
Länkar

Ansökan om Ekonomiskt bistånd/ försörjningsstöd

 
Enligt socialtjänstlagen har du rätt till ekonomiskt bistånd om du inte kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt.
 
Vid bedömningen av rätt till bistånd enligt kap. 4 § 1 Socialtjänstlagen, skall alltid en individuell behovsprövning göras.
 
Ansökningsblankett finns att hämta i receptionen på Socialkontoret.


Är det första gången du ansöker, tar du kontakt med socialkontoret för att boka en tid. Bokning av tid med handläggare inleds av ett nybesökssamtal per telefon.

För att få ekonomiskt bistånd vill vi att du:

  • gör vad du kan för att själv försörja dig, t ex vara aktivt arbetssökande och se om dina eventuella lån
  • tar kontakt med Resurscentrum och tar del av tjänsten Jobbslussen
  • vid ansökan redovisa vilka arbeten du sökt
  • ser över dina tillgångar på banken eller i form av aktier eller obligationer
  • tar emot våra råd och den vägledning vi kan ge dig för att klara upp situationen

Rätten till ekonomiskt bistånd

En ekonomisk utredning kring dina inkomster och tillgångar görs alltid. I utredningen tas hela hushållets inkomster och utgifter med i beräkningen. Det sker även alltid en individuell prövning i samband med ansökan. Att söka ekonomiskt bistånd innebär både rättigheter och skyldigheter. Du har alltid ett eget ansvar också att försöka lösa din situation. Rätten till bistånd prövas utifrån att du varit aktivt arbetssökande eller på annat sätt bidragit till att ordna egen försörjning.
 
Du och din handläggare resonerar igenom dina problem och försöker komma överens om vilket stöd du behöver för att lösa dem. Tillsammans gör ni också en plan för hur du ska nå dina mål. Efter den ekonomiska utredningen tar det några dagar, max två veckor innan du får beslutet på din ansökan. Om vi kan hjälpa dig betalas pengarna ut via bankgiro. Det ta c a 2-3 arbetsdagar efter beslut innan du får utbetalning.

Du kan själv göra en preliminär bedömning av dina möjligheter att beviljas försörjningsstöd. Använd länken till höger.
 
Om du får avslag på din ansökan sker det alltid skriftligt. Du kan du i vissa fall överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Du kan genom din handläggare få hjälp med att överklaga.


Vad ingår i försörjningsstödet?

Försörjningsstödet består av dels en riksnorm, kostnader som är någorlunda lika för alla, dels skäliga kostnader utanför riksnormen.

Detta kan ingå i Riksnormen.

Detta kan vara skäliga kostnader

 
 
Senast ändrad den 12 mars 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer